Wikier

English version – ECLIPSE

Programinformasjon

ECLIPSE suiten av simulatorer kan brukes til å lage modeller av reservoarer eller felt for å matche historiske data og for å evaluere ulike produksjons- og gjenopprettingsscenarier. Du kan bruke simulatorene med Schlumberger-programmer som Petrel eller ECLIPSE pre og post prosessor applikasjoner (EPP) til å modellere, samle, visualisere og analysere dataene dine.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Via lisensserver.

Benyttes av IV-fak (Institutt for geovitenskap og petroleum).  Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om ECLIPSE hos Schlumberger


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2338 Visninger