Wikier

English version – SmartSketch

Programinformasjon

SmartSketch er et verktøy for det tekniske kontoret som kombinerer forretningsdiagrammer med grafikkverktøy. SmartSketch tilbyr kraftige funksjoner som parametriser og relasjoner som gjør det mulig å utføre designendringer raskt og effektivt. Det oppretter og vedlikeholder automatisk relasjoner mellom geometriske elementer, og SmartSketch støtter parametrisk grafikk. Disse to funksjonene tillater brukeren å øke produktiviteten og designkvaliteten betydelig.

Lisensinformasjon

Volumavtale: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Tilgjengelig på Microsoft Windows og MacOS X.

Benyttes av IV-fak (Institutt for maskinteknikk og produksjon). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om SmartSketch hos Hexagon


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

1906 Visninger