Wikier

English version - MicroStation

Programinformasjon

Bentleys MicroStation er et Computer Aided Design (CAD) program. I tillegg er det en rekke fagmoduler for design, konstruksjon og drift som er tilgjengelige. MicroStation er et modelleringsmiljø eksplisitt for arkitektur, ingeniørvirksomhet, konstruksjon og drift av alle infrastrukturtyper som veier og jernbane, broer, bygninger, kommunikasjonsnett, vann og avløpsnettverk, prosessanlegg, gruvedrift og mer. MicroStation kan brukes enten som et program eller som en teknologiplattform.

MERK at det nå er MicroStation Connect edition - "Your Gateway to cloud services, portals and analysis" som lastes ned fra apps.ntnu.no.

For mer om denne nye utgaven, se "den nye Bentley Education Portal" og Bentley sine nettsider.

Bentleys utdanningsportal vil erstatte bruken av din unike skolekode for å få tilgang til programvare. Besøk bloggen vår for en trinn-for-trinn-veiledning med instruksjoner om hvordan du flytter til utdanningsportalen.

Lisensinformasjon

Sitelisens: Tilgjengelig for alle studenter og ansatte.

Benyttes av noen fakultet på NTNU.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Databehandleravtale

MicroStation krever databehandleravtale.

Status: Under behandling.

Fagmoduler

Det finnes en rekke fagmoduler innen blant annet arkitektur og ingeniørvitenskap. For en fullstendig liste, se Bentley Products

Brukerveiledning

Lenker

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Microstation hoa Bentley Systems, Inc.


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter| Tema: Programvare