Wikier

English version – Mathematica

Programinformasjon

Mathematica er et program fra Wolfram Research for å løse og visualisere matematiske problemer. Programmet kan integrere, derivere, løse likninger m.m, både symbolsk og numerisk. Du kan også manipulere matematiske regnestykker i realtid og visualisere funksjoner i 2D og 3D.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Via lisensserver. Kun for ansatte.

Benyttes av flere fakultet ved NTNU, bl.a IE-fak (Institutt for datateknologi og informatikk). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved IE-fakultetet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Mathematica hos Wolfram


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2530 Visninger