Wikier

Programvareprodukter

Aspen Engineering Suite

English version – Aspen Engineering Suite

Programinformasjon

AspenONE Engineering er en markedsledende serie av produkter med fokus på prosess engineering og optimalisering. Prosessmodellanalyser og designverktøy er integrert og tilgjengelig gjennom prosess-simulatorer Aspen HYSYS og Aspen Plus. Optimaliser prosessdesign for energibruk, kapital- og driftskostnader og produktutbytte ved bruk av aktivert energi, økonomi og utstyrsdesign under modellprosessen.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Kjører via lisenstjener. Er tilgjengelig for alle studenter og ansatte på Programfarm.

Benyttes av flere fakulteter ved NTNU, blant annet IV-fak og NV-fak.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Aspen Engineering Suite hos AspenTech


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

4553 Visninger