Wikier

English version – Synchro Pro

Programinformasjon

Synchro Pro gir teamene et medium for å lage, analysere, redigere, rapportere og administrere prosjekter gjennom et visuelt grensesnitt. Synchro Pro 4D er spesialbygget for å hjelpe til med å overvinne kompleksitetene i moderne konstruksjoner.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Flytende lisenser via lisensserver. Er tilgjengelig for ansatte, samt studenter på datasalene Zevs, Big Ben og Notre Dame .

Benyttes ved IV-fak (Institutt for bygg og miljøteknikk). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Synchro Pro hos AppsAnywhere.


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter| Tema: Programvare

2917 Visninger