Wikier

English version – Aurical Plus

Programinformasjon

AURICAL Plus er et komplett diagnostisk og monteringssystem for høreapparat, testing og diagnostikk, audiologisk, programmering og montering. AURICAL Plus inkluderer spesielle tester, tokanals audiometer, historisk sammenligning og HL/SPL audiometri. Den har klassiske REM-funksjoner sammen med koblingsbasert apparatur. Produktet har funksjoner for data- og arbeidsflyt integrert med elektronisk rapportering, EMR, XML og NOAH.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Kun tilgjengelig for ansatte, ikke studenter.

Benyttes ved MH-fak. (Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap). Ta kontakt med en IT-ansvarlig ved instituttet/fakulteter for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Aurical Plus hos Otometrics


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2079 Visninger