Wikier

English version - SAP2000

Programinformasjon

SAP2000 er programvare for analyse og utforming av alle typer strukturelle systemer. Grunnleggende og avanserte systemer, fra 2D til 3D, fra enkel geometri til kompleks, kan modelleres, analyseres, utformes og optimaliseres ved hjelp av et praktisk og intuitivt objektbasert modelleringsmiljø som forenkler og effektiviserer prosessprosessen.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Tilgjengelig via lisenstjener. 

Benyttes av IV-fak (Institutt for bygg- og miljøteknikk). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om SAP2000 hos Computers and Structures, Inc.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare