Wikier

English version – Aimsun

Programinformasjon

Aimsun er trafikkmodellprogramvare som lar deg modellere alt fra en enkelt bussbane til en hel region. Trafikkontrollsentre bruker Aimsun Live (tidligere Aimsun Online) for å ta beslutninger i sanntid om styring av et veinett. Det brukes til å prognostisere dynamiske fremtidige trafikkforhold basert på dagens nettverkstilstand og å evaluere hendelsesrespons eller trafikkstyringsstrategier.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Klasseromslisenser via lisensserver.

Benyttes ved IV-fakultetet (Institutt for bygg- og miljøteknikk). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved Instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Aimsun hos TSS-Transport Simulation Systems


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare