Wikier

English version – Elan

Programinformasjon

Elan er et profesjonelt verktøy for å lage komplekse notater på video- og lydressurser. Tekstinnholdet i merknader er alltid i Unicode, og transkripsjonen er lagret i et XML-format.

Lisensinformasjon

Gratis: Tilgjengelig på Windows, Mac OS X og Linux.

Benyttes av HF-fak (Institutt for språk og litteratur)

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent:Se mer om Elan hos The Language Archive


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2851 Visninger