Wikier

English version: FileMaker Pro

Programinformasjon

FileMaker Pro er en kryssplattform relasjonsdatabase fra Claris International, et datterselskap av Apple Inc. Den integrerer en databasemotor med et grafisk brukergrensesnitt (GUI) og sikkerhetsfunksjoner, slik at brukere kan endre databasen ved å dra nye elementer inn i oppsett, skjermbilder eller skjemaer.

Lisensinformasjon

Enbrukerlisens: Via lisensserveer. Tilgjengelig på Microsoft Windows og MacOS X. 

Benyttes ved HF-fak (Institutt for musikk)

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se nærmere informasjon om FileMaker Pro hos Claris International Inc.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

3187 Visninger