Wikier

English version – TecPlot

Programinformasjon

Tecplot 360 hjelper deg med å lage tekniske beslutninger raskt ved å integrere XY, 2D og 3D-plott. Det er en programvarepakke for Computational Fluid Dynamics (CFD) og numerisk simulering. Tecplot 360 brukes også i kjemiske applikasjoner for å visualisere molekylstrukturer.

Tecplot 360 kan brukes til å visualisere utdata fra programmeringsspråk som Fortran. Tecplots standard dataformat er PLT eller SZPLT. Mange andre formater støttes også, inkludert: ANSYS CFX, ANSYS FLUENT .cas og .dat format.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Via lisenstjener. Tecplot 360 Free Trial i 5 dager.

Benyttes av IV-fak (Institutt for energi- og prosessteknikk).  Ta kontakt med en IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om TecPlot hos Tecplot, Inc.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2576 Visninger