Wikier

English version – Octave

Programinformasjon

GNU (General Public License) Octave er et vitenskapelig høynivå programmeringsspråk, først og fremst beregnet på numeriske beregninger. Octave hjelper deg med å løse lineære og ikke-lineære numeriske problemer, og for å utføre andre numeriske eksperimenter ved bruk av et språk som stort sett er kompatibelt med MATLAB. Octave er et av de viktigste gratisalternativene til MATLAB.

Lisensinformasjon

Gratis programvare: GNU Octave kjører på GNU/Linux, MacOS, BSD og Windows.

Benyttes av Flere fakultet ved NTNU.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Octave hos GNU Octave


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare


2537 Visninger