Wikier

Programvareprodukter

Adobe Creative Cloud

English version: Adobe Creative Cloud

Lisensavtale

NTNU har avtale med Adobe om programvarepakken Adobe Creative Cloud for alle ansatte ved NTNU og for studenter ved Fakultet for arkitektur og design. Her er informasjon om avtalen og hvilke program den inneholder. I tillegg kan ansatte ved NTNU kjøpe andre Adobe-program enkeltvis - det er rimelige skolepriser.

Avtalen som NTNU har inngått med Adobe om Adobe Creative Cloud omfatter 22 program. Ansatte kan installere disse programmene på flere maskiner - på jobb og hjemme. Men merk at en kan bare bruke disse programmene på 2 maskiner samtidig. Avtalen gjelder også for studenter ved Fakultet for arkitektur og design.

Institutter som ønsker at sine studenter skal ha tilgang til Adobe Creative Cloud, må dekke den merkostnaden det er å tilføye disse studentene (fag eller grupper) til avtalen. Det betales da for inneværende år pluss neste år.

Avtalen omfatter program for Windows og Mac.

Merk at programmene bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Adobe brukerkonto

Du må få en brukerkonto hos Adobe av NTNU-IT. For å få denne må du fylle ut bestillingsskjemaet for Adobe CC på NTNU Hjelp . Kontoen knyttes til din @ntnu.no epostadresse. Du må være innlogget hos Adobe med denne brukerkontoen som Adobe Creative Cloud bruker for å installere og bruke program som inngår i denne avtalen – det benyttes ingen lisenskoder.

Merk at du ikke kan være innlogget som Creative Cloud bruker og bruke programmene i avtalen på mer enn 2 maskiner samtidig. En innlogging er knyttet til en maskin du bruker Adobe-programmene på. For å bruke program på en 3. maskin, må du logge deg ut som Creative Cloud bruker fra en av de 2 maskinene du er innlogget fra. Utlogging gjøres i programmet Adobe Creative Cloud. Det er ikke nok bare å slå av en maskin for å kunne bruke programmene på en 3. maskin.

NTNU-avtalen gir alle som har en brukerkonto tilgang til Adobes skylagring - Adobe Document Cloud. Med denne skylagringen kan en bl. annet nå samme dokument fra ulike program.

Databehandleravtale

Adobe Creative Cloud krever databehandleravtale.

Status: Under behandling.

Program

Creative Cloud avtalen omfatter følgende program for Windows og Mac

Installasjon

Programmene i avtalen installeres og oppdateres med programmet Adobe Creative Cloud. Når du starter dette programmet første gang, får du spørsmålet «Log på». Bruk din Adobe brukerkonto og du er innlogget som Adobe Creative Cloud bruker, og kan installere og bruke programmene. I programmet Creative Cloud vil du også finne informasjon om hvert program i avtalen.

For ansatte som har en Windows-PC som er administrert av NTNU, vil både programmet Adobe Creative Cloud ogAdobe Acrobat Pro DC være tilgjengelig gjennom Software Center. Begge disse programmene blir installert samtidig.

For andre PC-er og for Mac-er: Når du har fått din brukerkonto hos Adobe, last ned og installer installasjonsprogrammet Adobe Creative Cloud fra Adobes nettsider. Ved installasjon må du identifisere deg med din Adobe brukerkonto. Da blir du Adobe Creative Cloud bruker.

Du får også tilgang til å installere programmene direkte fra Adobes nettsider når du er innlogget som Creative Cloud bruker.

Når du ikke er innlogget som Creative Cloud bruker, kan du logge deg inn på nytt som ved å starte programmet Creative Cloud - eller når du starter det programmet du skal bruke.

Mobilapp Adobe Scan

Med appen Adobe Scan og din Adobekonto kan du skanne dokumenter ved å ta bilde av dem med mobilens kamera. Du kan også lage PDF-fil av bilder som tilgjengelig fra mobilen. Denne appen er knyttet til Adobe Document Cloud. PDF-filene som lages med appen er det bare mulig å lagre i Document Cloud. Disse filene er da tilgjengelig for videre behandling i Acrobat og Acrobat Reader.

Flere skanninger etter hverandre samles i en PDF-fil.

Under valget "Preferanser" i appen kan du slå på "Kjør tekstgjenkjenning på lagret PDF-fil" og at tekstgjenkjenningsspråket er norsk. Da vil du automatisk få utført tekstgjenkjenning på teksten du skanner, og med Acrobat kunne kopiere tekst fra alle PDF-filene du har skannet på denne måten og som er lagret i Document Cloud. I Acrobat kan da PDF-filen med det du har tatt bilde av lagres til Word og jobbes videre med.

Kjøp av program enkeltvis

Undervisningsinstitusjoner kan kjøpe andre Adobe-program enn de som er med i Creative Cloud enkeltvis til rimelige undervisningspriser.

Prisliste juni 2019

Kontaktinformasjon for lisensiering

Tilgang til Adobe Creative Cloud gis ved å fylle ut skjema: Bestill Adobe CC på NTNU Hjelp

Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter| Tema: Programvare