Wikier

English version – Connexx

Programinformasjon

Connexx er den digitale huben til våre høreapparater. Den støtter alle instrumentene fra Connexx, pluss hele serien av nye Signia Nx-enheter. Enten du er i en konsultasjon, programmerer høreapparater eller tilbyr dine kunder individuell omsorg, støtter Connexx deg på hvert trinn for en rask og effektiv arbeidsflyt. Brukes i audiografutdanning.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet.

Benyttes ved MH-fak (Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet/fakultetet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Connexx hos Siemens


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

1932 Visninger