Wikier

English version - PCTeX

Programinformasjon

PCTeX for Windows er et fullstendig integrert TeX- og LaTeX-system for profesjonell utforming av bøker, tekniske tidsskrifter og andre dokumenter. Fontsettet MathTime Professional II er et godt skriftsett for matematikk.

PCTeX systemet inneholder blant annet følgende:

 • Valg fra ikonmenyer for hyppige brukte funksjoner. (Velg Help/PCTeX helper)
 • Bruk av makroer for TeX, LaTeX (2e) og AMS-TeX.
 • Mulighet for redigering av flere dokumenter samtidig.
 • Komplett sett med skalerbare Computer Modern-fonter, samt støtte for bruk av Postscript-, True Type-, PK- og MathTime Pro-fonter.
 • Innebygget teksteditor, samt støtte for bruk av andre editorer under DOS eller Windows.
 • Mulighet for samtidig bruk av flere redigeringsvinduer og vinduer for framvisning av DVI-filer.
 • Støtte for bruk av enhver printer installert under Windows.
 • Mulighet for å inkludere .WMF-, .EPS-, .PS- og .BMP-filer som grafikk i TeX-dokumentene.
 • Innebygd Acrobat Distiller for DVI- og PostScript-dokumenter.
 • LaTeX dokumentmaler.
 • Eksport til Adobe Illustrator.

Lisensinformasjon

Site license: Tilgjengelig for Windows.

Benyttes av noen fakultet ved NTNU.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

MathTime Professional 2 Fonts

Fontsettet Math Time Professional 2 kan erstatte fontsettet Computer Modern, som er standard i LaTeX og TeX.

For mer om dette fontsettet, se Math TimeProfessional 2 Fonts

Lenker

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om PCTeX hos Personal TeX Inc.


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter| Tema: Programvare