Wikier

English version – Cobra

Programinformasjon

COnstraints Based Reconstruction and Analysis (COBRA) er en omfattende katalog over metoder og programvarepakker. Denne inneholder detaljert informasjon for alle metoder som er avledet fra Flux Balance Analysis, Elementary Flux Mode Analysis og Extreme Pathway Analysis.

Lisensinformasjon

Gratis: Tilgjengelig for alle studenter og ansatte.

Benyttes ved NV-fak (Institutt for bioteknologi og matvitenskap)

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Cobra hos The openCOBRA Project


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2601 Visninger