Wikier

English version – AutoCAD

Programinformasjon

AutoCAD er en applikasjonsprogramvare for 2D og 3D dataassistert konstruksjon (computer-aided design (CAD)) som er tilgjengelig som en skrivebordapplikasjon, samt en mobil web- og sky-basert applikasjon (AutoCAD 360).

Lisensinformasjon

Gratis programvare: AutoCAD er lisensiert gratis, for kvalifiserte studenter og lærere, med en 18-måneders fornybar lisens.

Benyttes av flere fakultet på NTNU, spesielt Fakultet for arkitektur og design.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Databehandleravtale

AutoCAD krever databehandleravtale.

Status: Under behandling.

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om AutoCAD hos Autodesk


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

9293 Visninger