Wikier

English version – RocScience

Programinformasjon

RocScience er flere 2D og 3D geoteknisk programvarepakker designet for ingeniørfag og gruvedrift. Fra rask 2D-analyse til kompleks 3D-modellering tilbyr RocScience en omfattende pakke med verktøy for geoteknisk analyse.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Via lisensserver. Tilgjengelig for MS Windows.

Benyttes av IV-fak (Department of Geoscience and Petroleum). Ta kontakt med en IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om RocScience hos Rocscience Inc.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2226 Visninger