Wikier

Administrative...

Gjenoppretting IHK-IMS

Nedenfor ligger mandatet for gjenopprettingsarbeidet. Last ned mandatet ved å trykke på denne lenken:

 Last ned mandat

Her vil det komme informasjon om og referater fra gjenopprettingsarbeidet på Institutt for historiske og klassiske studier og Institutt for moderne samfunnshistorie.

Høsten 2021 ble det opprettet en samarbeidsavtale om studieprogramarbeid mellom IHK og IMS. Avtalen regulerer samarbeidet mellom IHK og IMS om programrådsarbeid samt rullering av emneansvar på studieprogrammene i historie og lektorprogrammet i historie. Avtalen finnes her:

 Samarbeidsavtale om studieprogramarbeid

Mandat for revideringen av bachelor-, master- og lektorprogrammet i historie ved NTNU:

 Last ned mandat

Anbefaling - Gjenåpning hovedfagsoppgavebibliotek (pdf)

Notat til styringsgruppa for Gjenopprettingsprosjektet "Tilgang til Hovedfagsoppgave biblioteket" (pdf)

Mandat - Evaluering av gjenopprettingsarbeidet IMS-IHK

Notat om Gjenoppretting, sakspapir til NTNUs styre 4. mai 2023

Evaluering av gjenopprettingsprosjektet ved IHK og IMS (NTNU Samfunnsforskning AS 24.01.2024)


Møtereferat og agenda 2024

Styringsgruppe:

12.01.2024 | Last ned referat

14.02.2024 | Last ned referat

Fellesmøter styringsgruppe/prosjektgruppe:

05.02.2024 | Last ned referat


Møtereferat og agenda 2023

Fellesmøter styringsgruppe/prosjektgruppe:

26.01.2023 | Last ned referat | Mandat for evaluering gjenoppretting

10.08.2023 | Last ned referat

05.10.2023 | Last ned referat | Målbilde | Prosessplan | Egenevaluering

30.11.2023 | Agenda fellesmøte styringsgruppe/prosjektgruppe

Styringsgruppe:

22.09.2023 | Last ned agenda | Last ned referat | Last ned saksgrunnlag

Utvidet ledergruppe:

23.01.2023 | Last ned agenda og referat

20.02.2023 | Last ned referat

08.05.2023 | Last ned referat

Prosjektgruppe:

20.02.2023 |Last ned agenda og referat

17.04.2023 | Last ned agenda og referat

08.05.2023 | Last ned agenda og referat


Møtereferat og agenda 2022

Styringsgruppe:

31.01.2022 | Last ned agenda | Last ned referat

01.04.2022 | Last ned agenda | Last ned referat

27.04.2022 | Last ned referat

14.06.2022 | Last ned agenda og referat

28.06.2022 | Last ned saksgrunnlag| Last ned referat | Revidert mandat

31.10.2022 | Last ned referat

Utvidet ledergruppe:

16.09.2022 | Last ned agenda og referat

Prosjektgruppe:

18.05.2022 | Last ned referat


Møtereferat og agenda 2021

Rektorvedtak Hovedfagsbiblioteket med saksgrunnlag

23.11.2021 | Rektorvedtak | Saksgrunnlag

Administrasjonsgruppe:

15.02.2021 | Last ned referat

01.03.2021 | Last ned referat

10.03.2021 | Last ned referat

22.04.2021 | Last ned agenda

Prosjektgruppe:

11.01.2021 | Last ned agenda og referat

01.02.2021 | Last ned referat

08.03.2021 | Last ned referat | Last ned agenda

24.03.2021 | Last ned agenda

19.04.2021 | Last ned agenda

03.05.2021 | Last ned agenda

19.05.2021 | Last ned agenda

31.05.2021 | Last ned referat | Last ned agenda

06.09.2021 | Last ned referat

20.09.2021 | Last ned referat

18.10.2021 | Last ned referat | Last ned agenda

Styringsgruppe:

11.10.2021 | Last ned agenda og referat

03.11.2021 | Last ned referat

Styringsgruppe og prosjektgruppe:

23.08.2021 | Last ned agenda| Last ned referat

29.11.2021 | Last ned referat


Møteinnkallinger 2020

Forberedelse til gjenoppretting:

19.06.2020 | Last ned agenda for møtet | Last ned referat

25.06.2020 | Last ned agenda for møtet

Prosjektgruppe:

12.10.2020 | Last ned agenda for møtet

22.10.2020 | Last ned agenda for møtet

28.10.2020 | Last ned agenda for møtet

Møtereferat forberedende fase 2020

29.05.2020 | Last ned referat

22.06.2020 | Last ned referat

14.08.2020 | Last ned referat

21.08.2020 | Last ned referat

03.09.2020 | Last ned referat

23.09.2020 | Last ned referat

12.10.2020 | Last ned referat

22.10.2020 | Last ned referat

28.10.2020 | Last ned referat | Rektor- og dekanvedtak

06.11.2020 | Last ned referat

12.11.2020 | Last ned referat

03.12.2020 | Last ned referat

10.12.2020 | Last ned referat

Administrasjonsmøte:

17.12.2020 | Last ned referat

Styringsgruppemøter:

15.10.2020 | Last ned referat fra styringsgruppemøte

25.11.2020 | Last ned referat fra styringsgruppemøte

Presentasjoner 2020

07.06.2020 | Presentasjon personalmøte

14.08.2020 | Presentasjon prosjektgruppemøte

21.08.2020 | Presentasjon prosjektgruppemøte

10.09.2020 | Presentasjon møte med administrasjonen

Dekanvedtak 2020

13.10.2020 | Vedtak om emnekoder

4682 Visninger
Vedlegg