Wikier

Administrative...

Framtidas HF - organisasjon 2025

Sida er under arbeid og vil bli oppdatert.

HF har eit mål om at vi i 2025 skal ha ei inndeling av institutta der vi brukar ressursane på best mogleg måte for å legge til rette for god kvalitet i forsking, kunstnarisk verksemd og utdanning.

For å gjere informasjon om prosessen mot det nemnde målet tilgjengeleg for alle tilsette ved HF, legg vi ut framdriftsplanen og relevante dokument på denne sida.

Planlagt prosess

Her ser du framdriftsplan per 30.10.23:

Relevante dokument

Prosessplan

Målbilde

Eigenevalueringane

Som ein del av grunnlaget for å fremje eit eventuelt forslag om endring av instituttstrukturen ved HF, har institutta og fakultetsadministrasjonen gjennomført ei eigenevaluering. Du finn heile notatet om denne prosessen og alle eigeevalueringane nedanfor.

Notat om eigenevaluering

Fakultetsadministrasjonen

IFR

IHK

IKM

IMS

IMU

ISL

KULT

Arbeidsgruppe

Leiar: Prodekan Terje Lohndal

Representantar fra LOSAM: Vanessa Necchi (NTL) og Lars Ursin (FF)

Hovedverneombod: Gro Lurås

Instituttleiarar: Guro Korsnes Kristensen (KULT) og Nora Bilalovic Kulset (IMU)

Kontorsjef: Anita Oxaas Karlsen, IKM

Student: Lasse Zetterlund

Ekstern: Gro Bjørnerud Mo, tidlegare prodekan og prorektor UiO

Sekretær: Hanne Siri Sund

Siste nytt og Innsidameldingar

05., 24. og 30.10.23:Digitale allmøte

23.10.23:Hvordan skal HF se ut i framtiden? Fakultetsstyreseminar 20.10.23

06.10.23:Fredagsbrev frå dekanatet

23.08.23:Fredagsbrev frå dekanatet

Møte - referat og opptak

Instituttleiarmøte:

Møte 15.08.23

Møte 10.10.23

Møte 24.10.23

Saka har òg vore diskutert på leiarsamlingar med instituttleiarane 2. juni og 18.-19. september 2023.

LOSAM:

Møte 24.08.23

Møte 28.09.23

Fakultetsstyremøte:

Møte 20.10.23

Fakultetsstyreseminar (med styre, instituttleiarar, kontorsjefar, nestleiarar og seksjonsleiarar) 20.10.23

Møte 14.06.23

Allmøte:

Allmøte 01.11.23

Saker frå media

24.08.23: HF vil spare 4,3 millioner på å slå sammen institutter (Universitetsavisa)

24.08.23: Ønsker å slå sammen institutter for å spare penger (Khrono)

Kontakt

Prodekan Terje Lohndal

Administrativ leiar John Kamsvåg