Wikier

Administrative ressurser for ansatte ved HF

Denne siden inneholder informasjon om HFs administrative ressurser, prosesser og prosjekter. Siden er under arbeid.

Child Pages (12)

 • Brukerveiledninger digitale verktøy - HF

  Brukerveiledninger for ePhorte Blackboard Leganto - digitale pensumlister Bevisst - system for virksomhetsstyring Opprette IA-prøve i Inspera Opprette prøve i Inspera

 • HF - Forskning, forskningsformidling og kunstnerisk virksomhet

  HF - Forskning og kunstnerisk virksomhet

 • HF - Forskning og kunstnerisk virksomhet

  Doktorgrad på 1-2-3 Forsknings- og utviklingsutvalget Søknad om opptak doktorgrad Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Søknad om forlenget ansettelse som stipendiat grunnet korona...

 • HF - HR og HMS

  Denne siden er under arbeid. HMS HMS for ansatte Rutiner for høy innetemperatur Beredskap Inkluderende arbeidsliv Sykefravær Slik følger du opp sykmeldte Gravide Rekruttering Rekruttering...

 • HF - Studie/Utdanning

  Normering av undervisning og veiledning ved HF Årets underviser ved HF - Wiki - innsida.ntnu.no Godkjenning av ekstern utdanning ved HF - Wiki - innsida.ntnu.no Masteravtale HF - Wiki -...

 • HF - Økonomi

  Denne siden er i arbeid. Bestillere- kontaktinformasjon Satser for bevertning ved HF Bestille varer og tjenester

 • Kommunikasjon - HF

  Handlingsplan for internkommunikasjon Kommunikasjonsstøtte til senter og prosjekt Kanaler for informasjon og nyheter HFs handlingsplan for studentrekruttering 2021-2025 NTNUs rekrutteringspolitikk...

 • Prosesser og prosjekter på HF

  Dette er noen av sakene det blir jobbet med på fakultetet høsten 2022: Implementering av HUMSAM Diskusjon rundt dimensjonering av studieporteføljen Midlertidighet Status tiltaksutvikling- og...

 • Råd og utval ved HF

  Her finn du oversyn over leiarforum, styringsorgan og råd ved Det humanistiske fakultetet (HF), og korleis du kan gi innspel til desse. Se også: Råd og utval ved NTNU Sentrale dokumentar HF HF si...

 • test

  Dette er en samleside for for wikisider som administreres av HF. Innholdsfortegnelse [-] Årshjul og årsplan HF Informasjonssider fordelt etter områder Prosesser og prosjekter ved fakultetet...

 • Valg og medvirkning - HF

  Tips og råd til medvirkning ved HF Tilpasningsavtalen Fagforeninger Valg ved HF (fra 2021) Valgreglement Styringsreglement

 • Årshjul med frister HF

  Årsplan 2022 Frister for instituttledere ved Det humanistiske fakultet 15. mars: Større endringer i studieporteføljen for kommende studieår 15. oktober: Opptaksrammer for kommende studieår 1....