Wikier

Administrative ressurser for ansatte ved HF

Denne siden inneholder informasjon om HFs administrative ressurser, prosesser og prosjekter. Siden er under arbeid.

 

Child Pages (25)

 • Bestille varer og tjenester HF

  Denne siden inneholder informasjon om bestilling av varer og tjenester ved HF. Innkjøpere - kontaktinformasjon Satser for bevertning ved HF Bestille varer og tjenester Om det er informasjon du...

 • Brukerveiledninger digitale verktøy - HF

  Brukerveiledninger for ePhorte Blackboard Leganto - digitale pensumlister Bevisst - system for virksomhetsstyring Opprette IA-prøve i Inspera Opprette prøve i Inspera

 • Campussamling - HF

  Her finner du informasjon om campussamling relatert til HF. Innspill på foreløpig byggeprogram fra Det humanistiske fakultet

 • Gjenoppretting IHK-IMS

  Her vil det komme informasjon om og referater fra gjenopprettingsarbeidet på Institutt for historiske og klassiske studier og Institutt for moderne samfunnshistorie. Høsten 2021 ble det opprettet...

 • HF - Forskning, forskningsformidling og kunstnerisk virksomhet

  HF - Forskning og kunstnerisk virksomhet

 • HF - Forskning og kunstnerisk virksomhet

  HF Forskning

 • HF - HR og HMS

  Denne siden inneholder informasjon om HR og HMS på HF. HMS HMS for ansatte Rutiner for høy innetemperatur Beredskap Inkluderende arbeidsliv Sykefravær Slik følger du opp sykmeldte Gravide...

 • HF - Kommunikasjonsstaben

 • HF - Studie/Utdanning

  HF - Utdanning

 • HF - Utdanning

  Denne siden er for ansatte ved HF, og inneholder informasjon som er relevant for utdanningskvaliteteten. Studieforskriften med utfyllende regler for HF Normering av undervisning og veiledning på HF...

 • HF - Økonomi

  Bestille varer og tjenester HF

 • HF Forskning

  Forskings- og utviklingsutvalet - HF Fra innlevering til disputas - HF Interne forskingsmidlar - HF Skjema doktorgrad - HF Søk om eksterne midler - BOA - HF Om det er informasjon du savner og som...

 • Implementering av HUMSAM på HF

  Siden er under oppbygging

 • Kommunikasjon - HF

  NTNUs rekrutteringspolitikk Kommunikasjonspolitikk for NTNU Kommunikasjonsplan NTNU-mal Kommunikasjonsstøtte til senter og prosjekt NTNU Kanaler for informasjon og nyheter NTNU

 • Områdeansvarlige - brann og rømming - ved HF

  Her finner du oversikt over områdeansvarlige ved Det humanistiske fakultet med kontaktinformasjon, og hvilket område den enkelte er ansvarlig for. Områder omtalt som "Bygg" og "Låven" er på campus...

 • Politiske og strategiske dokumenter - HF

  På denne siden finner du sentrale politiske og strategiske dokument ved Det humanistiske fakultet. Denne siden er under arbeid Savner du et dokument på denne siden? Fafo-rapport: Ansattes...

 • Prosesser og prosjekter på HF

  Strategi og planer

 • Råd og utval ved HF

  Her finn du oversyn over leiarforum, styringsorgan og råd ved Det humanistiske fakultetet (HF), og korleis du kan gi innspel til desse. Se også: Råd og utval ved NTNU Sentrale dokumentar HF HF si...

 • Strategi og planer

  Campussamling - byggeprogram: Høring ved HF: Innspill til foreløpig byggeprogram Annet: Årsplan 2022 Strategisk personalplan 2022 Rammeplan for videreutvikling av TA-tjenester Normering av...

 • test

  Dette er en samleside for for wikisider som administreres av HF. Innholdsfortegnelse [-] Årshjul og årsplan HF Informasjonssider fordelt etter områder Prosesser og prosjekter ved fakultetet...

 • Tidsplan for rydding og arkivering av dokumenter - HF

  Denne siden inneholder informasjon om rydding og arkivering av arkivverdige dokumenter på HF våren 2022. UH SAK – ARKIVERING AV DOKUMENTER FØR INNFØRING AV NYTT SYSTEM I perioden frem til...

 • Valg og medvirkning - HF

  Finn ditt verneombud Verneombud Styringsreglement Valgreglement Valg ved HF (2021) Fagforeninger Tips og råd til medvirkning ved HF Tilpasningsavtalen

 • Årshjul med frister HF

  Årshjul og årsplan HF

 • Årshjul og årsplan HF

  Årsjul for fakultetsadministrasjonen ved HF. Årshjulet skal gi oversikt over viktige aktiviteter og prosesser ved fakultetet. Årshjulet skal gjøre det enklere å planlegge på tvers av enheter, og...

 • Årsplan for HF 2022

  Denne siden inneholder Årsplan for HF 2022, vedtatt i Fakultetsstyret 25.11.2021. Siden er under arbeid Bakgrunn og innramming Rammene for årsplanen ved Det humanistiske fakultet settes av NTNUs...