Wikier

Administrative...

HF - HR og HMS

Child Pages (9)

 • HMS ved HF

  Innholdsfortegnelse [-] HMS-koordinatorer, områdeansvarlige og verneombud ved HF Beredskapsplaner og varsling ved krise - HF Tilrettelegging for gravide medarbeidere ved HF Rutiner ved for høy...

 • HR og HMS ved HF

  Siden er under arbeid HMS HMS for ansatte Rutiner ved for høy innetemperatur ved HF - Wiki - innsida.ntnu.no Beredskap Inkluderende arbeidsliv Sykefravær Slik følger du opp sykmeldte Gravide...

 • Kunngjøring av opprykk ved HF 2022

  Denne siden inneholder informasjon om søknad om opprykk på HF i 2022. 1 Kunngjøring av søknadsprosedyre for opprykk 2022 For søknad om opprykk gjelder forskrift om ansettelse og opprykk i...

 • Likestilling og mangfold ved HF

  Siden er under arbeid Fra NTNUs side om likestilling: NTNU har en visjon om "Kunnskap for en bedre verden". Kunnskap for en bedre verden skapes best i en virksomhet som er likestilt, mangfoldig og...

 • Mottak av ny medarbeider ved HF

  Rutiner for mottak av ny medarbeider Rutiner for mottak av nyansatt leder Ny ved NTNU Onboard Norway NIRS SUA UDI

 • Rekruttere stipendiater og postdoktorer ved HF

  På denne siden finner du beskrivelse av rutiner for utvelgelse og innstilling ved tilsettinger i utdanningsstillinger ved Det humanistiske fakultet. Temaside om ansettelser | Sider merket med...

 • Rutiner ved for høy innetemperatur ved HF

  Se temaside om HMS for alle ansatte ved NTNU Se wikiside om HMS ved HF En ansatt som opplever innetemperaturen på kontoret sitt som så plagsom at hen ikke kan utføre arbeidet sitt på en forsvarlig...

 • Søk forflytting av arbeidssted ved HF

  Ansatte ved Det humanistiske fakultet som skal utføre arbeid på et annet sted i mer enn tre dager, må søke om dette til sitt institutt. Innholdsfortegnelse [-] Registrering av reise og flytting av...

 • Tilrettelegging for gravide ved HF

  Se også felles retningslinje for risikovurdering og tilrettelegging for gravide ved NTNU. Det humanistiske fakultet skal ikke være en arbeidsplass hvor gravide arbeidstakere må være sykemeldt på...