Wikier

HF - HR og HMS

Retningslinjer for emeriti - HF

Seniorpolitikk ved Det humanistiske fakultet

NTNU har vedtatt en seniorpolitikk som også gjelder for HF. Seniorpolitikken legger vekt på at ansatte i denne kategorien har mye erfaring og kompetanse som kan nyttes i virksomheten. Videre inneholder seniorpolitikken flere tiltak som skal gjennomføres knyttet til ivaretakelse av seniorer. Seniorsamtaler, seniorkurs, ulike former for tilrettelegging, kompetanseutvikling og redusert arbeidstid er noen av tiltakene som er forankret i NTNU seniorpolitikk.

Emeritistatus

Som del av NTNU sin seniorpolitikk kan professorer og dosenter som går av med alderspensjon, søke om emeritistatus. Grunner for å få innvilget slik status kan være at vedkommende for eksempel ønsker å fullføre veiledningsarbeid til master- eller ph.d.-kandidat, arbeider med kunstnerisk utviklingsarbeid, skal fullføre semesterets undervisning, arbeider med framtidige publikasjoner eller er aktiv som fagperson på annet vis. Fakultetet forventer at vitenskapelige arbeider publiseres i tellende kanaler. Der det er aktuelt, nyttes emeritiperioden til å bidra på fagseminarer og lignende etter avtale med instituttleder.

Det kan søkes om emeritistatus for ett år av gangen, men i enkelte tilfeller kan det innvilges en periode på inntil tre år.

Søknadsprosess

Søknad og begrunnelse om å få emeritistatus sendes på e-post til kontorsjef ved det respektive institutt. Instituttleder avgjør søknaden og informerer fakultetet v/HR.

Dersom søknaden innvilges, må det signeres en tilgangsavtale for den perioden som er blitt innvilget. Dette ordnes av instituttet, der kontorsjef har godkjenningsmyndighet. I tilgangsavtalen skal det stå hvilke tilganger som gjelder, det er eksempelvis e-post, bibliotek-tilgang, kontorplass og nøkkelkort. Det er avsatt felleskontor i bygg 5 som skal nyttes som emeriti arbeidsplasser, det er ikke faste kontorplasser.

De som har fått innvilget emeritistatus skal forholde seg til sin respektive kontorsjef, det er denne kontorsjefen som skal kontaktes dersom det er noen administrative behov.

Ønsker vedkommende å beholde emeritistatus etter endt innvilget periode, må det sendes ny søknad som begrunnes. Prosedyren gjentas.

De som ikke får innvilget emeritistatus eller ikke har krav på en slik status, kan anmode om å få tilgang til e-post i en periode på inntil ett år etter sluttdato.

Disse retningslinjene for behandling av søknader om emeritistatus setter Rutiner for behandling av emeritus søknader, 05.11.2014, ephorte 2014/20106, ut av kraft.

1006 Visninger