Wikier

Bestille...

Tilgangsavtale

Tilgangsavtale

Tilgangsavtale benyttes for alle nye gjesteforskere, gjester og eksterne som trenger en brukerkonto på NTNU, samt for emeritus/emerita som ønsker å beholde IT-tilgang og søke om kontorplass. Tilgangsavtale eller arbeidsavtale ligger til grunn for tilgang til NTNUs infrastruktur (lokaler, utstyr eller IT-systemer).

Innholdet i avtalen registreres i HR-portalen og vil være overordnet styrende for tilganger til NTNUs systemer. Tilgangsavtalen kan benyttes uavhengig av om personen skal ha avlønning eller ikke. Alle enheter på NTNU kan initiere og inngå tilgangsavtaler.

Opprett ny tilgangsavtale (løsningen ligger i sharepoint)

Brukerveiledning med fullstendig beskrivelse av hvordan ny tilgangsavtale opprettes, finner du også på siden Bestille tilganger til systemer og rom, under fanen "Tilgangsavtalen – for gjesteforsker/gjest/ekstern".

Før du tar løsningen i bruk første gang må du be om tilgang for å bli registrert som bestiller og/eller godkjenner. Det gjør du via NTNU Hjelp: Bestill tilgang til tilgangsavtaleløsning.

Tilgangsavtalen fyller flere formål

  • Fører til opprettelse av personlig brukerkonto ved NTNU.
    • Gir basis IT-tilgang ut i fra ansettelsesforhold.
  • Gir avtalebasert tilgang.
    • En ferdig utfylt tilgangsavtale forteller hvem som trenger tilgang, for hvilken periode det trengs tilgang, hva som er formålet/oppdraget, samt at leder/kontaktperson må godkjenne den utfylte avtalen.
  • Tilgangsavtalen innhenter personinformasjon om gjester/eksterne på en sikker måte.
  • Tilgangsavtalen inneholder tilstrekkelig informasjon for å kunne registrere gjesteforsker, gjester og eksterne korrekt i HR-portalen.

Registrering av avtalene i HR-portalen ivaretas av HR- og HMS-avdelingen. Dersom du er HR-medarbeider og lurer på hvordan en tilgangsavtale skal registreres, se siden Administrere tilganger.

OBS: Tilgangsavtalen må ikke forveksles med Tilgangsbestillingsskjemaet (TBS). Sistnevnte er kun et skjema for å bestille tilganger utover basis IT, som for eksempel til sentraladministrative systemer som økonomisystemer, Ephorte, FS, BEVISST etc.