Wikier

HF - HR og HMS

Tilrettelegging for gravide ved HF

Det humanistiske fakultet skal ikke være en arbeidsplass hvor gravide arbeidstakere må være sykemeldt på grunn av jobben. Det er av stor betydning for den gravide at hun har følelsen av å bli ivaretatt og velkommen på jobb. Stress under svangerskapet kan for eksempel gi høyt blodtrykk. Noe som er uheldig både for den gravide og fosteret (babyen). Noen gravide går igjennom svangerskapet uten å ha ekstraordinære behov, men i mange tilfeller kan vi forebygge for sykefravær ved at de gravide opplever at vi har et ekstra fokus på dem, og deres behov for tilrettelegging. Tiltakene er det viktig at leder og medarbeider kommuniserer om.

Når graviditeten er gjort kjent fra den ansattes side holdes det en samtale med nærmeste leder og evt en representant fra HR/IA-rådgiver ved fakultetet. Samtalen beskriver hvilke tiltak arbeidsgiver kan iverksette for å unngå sykemelding. Skriv gjerne ned referat fra samtalen, med liste over tiltak.
Tiltakene kan være fleksibilitet i arbeidstid, og mengde oppgaver. Ergonomisk tilrettelegging så som hvilestol/ hvilematte, hev/senk bord etc. Tiltakene må være reelt avlastende, og gjerne med utgangspunkt i hvilke oppgaver den gravide har. Behovene endrer seg ofte i løpet av svangerskapet. Begge parter kan søke råd og veiledning fra fysioterapeuten ved Bedriftshelsetjenesten.
Dersom det er nødvendig med tiltak for at den gravide skal være frisk og på jobb lengst mulig under svangerskapet, må leder huske å informere berørte kolleger. Dette er fordi de i perioder sannsynligvis må ha noen flere oppgaver for å avlaste den gravide.
Det kan søkes til NAV om fritak for arbeidsgiverperioden pga svangerskapsrelaterte plager. Da kan egenmelding brukes på enkeltdager, og arbeidsgiver får refusjon for slike fraværsdager. Med dette kan sykemeldinger unngås. HR-/IA rådgiver bistår med slik søknad.

2376 Visninger