Wikier

HF - HR og HMS

Søk forflytting av arbeidssted ved HF

Ansatte ved Det humanistiske fakultet som skal utføre arbeid på et annet sted i mer enn tre dager, må søke om dette til sitt institutt.

Ser du etter noe annet? Temaside om Forskningstermin | Sider merket med hf

Registrering av reise og flytting av arbeidssted

Slik registrerer du din reise:

  • Åpne skjema i lenka nedenfor
  • Fyll ut opplysninger om din reise, og trykk "Send".
  • Melding om registrert reise vil automatisk gå til din instituttledelse, og du vil få en kvittering på epost med informasjon om hva som skjer videre.

Hvis du skal reise utenlands anbefaler vi også å lese "Råd og sjekkliste før utenlandsopphold" lengre ned på siden.

Skjema

Søknad om flytting av arbeidssted (gjelder innenlandsreiser over tre dager, alle reiser med studenter, alle utenlandsreiser).

Råd og sjekkliste før utenlandsopphold

  • NTNU anbefaler at ansatte som reiser til utlandet i regi av NTNU, registrerer reisen og oppholdet sitt på UDs reiseregistrering. Dette vil gjøre det lettere for Utenrikstjenesten å få kontakt i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er. I en krisesituasjon vil utenrikstjenesten ha mulighet til å ta kontakt via e-post, SMS eller telefon.
  • NTNU har samarbeidsavtale med Sjømannskirken som gir studenter og ansatte på reise i NTNU-regi bistand når krisen oppstår. Les mer om krise under utenlandsopphold her på Innsida.
  • Vi anbefaler at du laster ned enten Sjømannskirkens nødnummer-app eller appen "Hjelp utland" fra Norsk luftambulanse (se appen for Android eller iPhone) før utreise. Begge appene gir deg oversikt over nødnumre i landet du befinner deg i, Norsk luftambulanse sin app gir deg i tillegg telefonnummeret til norsk ambassade/konsulat. Begge appene kan lastet ned til Iphone, Android eller Windows phone.
  • Ved lengre utenlandsopphold, gjør deg kjent med dine rettigheter i Folketrygden (viktig informasjon fra NAV).
  • I tillegg kan Euraxess Norway sin informasjon til utreisende forskere være nyttig.Sjekk at forsikringen du har dekker det faktiske oppholdet (perioden). Ansatte er selv pliktig å ha gyldig reiseforsikring som både gjelder selve reisen og oppholdet i utlandet.Sørg for at du har oppdatert informasjon om nærmeste pårørende i PAGA.Dersom du som reisende har ansvar for studenter under utenlandsoppholdet, skal også studentene være gjort kjent med det ovenstående. Studenter må melde inn pårørende på annen måte. De er ikke i PAGA.

Hvorfor søke forflytting?

Dersom det skulle oppstå uhell, skade, sykdom, uførhet eller lignende, må arbeidsgiver kunne dokumentere overfor Statens Pensjonskasse at du har oppholdt deg utenfor ditt ordinære arbeidssted i embeds medfør. Dette er viktig for at eventuell erstatning, dekning av utgifter, uførepensjon etc. i det hele tatt kan vurderes. Skjemaet dokumenterer dette og viser at instituttleder har godkjent endret arbeidssted og varighet. I tillegg dokumenterer det hvor du utfører arbeidet ditt og hva oppdraget består i.

Spørsmål om reise, forflytning av arbeidssted, eller feltarbeid?

Se sider på Innsida om:

Du kan også kontakte Ina Therese Sørdahl om registrering av reiser/opphold.

Mer informasjon