Wikier

System for oppfølging av sykemeldte ansatte

(Videresendt fra System for oppfølging av sykefravær)

På denne siden finner du som er leder med personalansvar informasjon om hvordan du skal følge opp sykefravær.

Er du ansatt og lurer på hvordan du sender sykmelding og søknad om sykepenger? Les mer på NAV sine sider om digital sykmelding.

Temaside om sykdom | Sider merket med sykdom

System for å følge opp sykmeldinger

Fra 1. januar 2023, skal vi ved NTNU bruke NAV sine systemer for å følge opp sykmeldinger.

 Logg inn på NAV.no

Når ansatte sykmeldes, vil du som er nærmeste leder med personalansvar motta et varsel fra NAV på e-post.

Du vil også motta andre e-postvarsler fra NAV, som for eksempel:

  • "Varsel om nytt aktivitetskrav"
  • "Behov for dialogmøte?"
  • "En oppfølgingsplan venter på godkjenning fra deg"

Avtalepunkter og frister i sykefraværsoppfølgingen (NAV.no)

Kontroll av sykmelding og søknad om sykepenger må skje fortløpende. Hvis kontrollen gjøres for sent, blir konsekvensen at enheten mister refusjon av sykepenger fra NAV.

Hvis opplysningene i søknad om sykepenger er feil, må du gi beskjed til arbeidstaker om dette umiddelbart, hvis ikke vil refusjonene fra NAV bli feil eller utebli.

Se demoversjon av NAV sitt system her

Kontrollere at søknad om sykepenger er sendt

For at NTNU som arbeidsgiver skal motta refusjon av sykepenger fra NAV, må den sykemeldte ha sendt inn søknad om sykepenger på NAV.no.

Det holder ikke at bare sykmeldingen er levert.

Søknad om sykepenger leverer den ansatte til NAV siste fraværsdag i perioden, eller oftere om det er en lengre sykmelding.

Foreldelsesfristen hos NAV for å sende krav (søknad) om sykepenger er på tre måneder. Det er derfor viktig at enheten fortløpende holder oversikten over at alle sykmeldte har sendt inn dette kravet.

Søknader om sykepenger blir sendt direkte til NAV. Det er derfor viktig at den sykemeldte har levert hundre prosent korrekte opplysninger i søknaden. Feil opplysninger kan korrigeres i ettertid, men det er kun den ansatte som kan gjøre det gjennom NAV sine systemer.

Hvis opplysningene i søknaden ikke stemmer, må den ansatte få beskjed om å korrigere snarest. Om opplysningene er korrekte, kan søknaden godkjennes.

Helst digitale sykmeldinger

Dine ansatte skal hovedsakelig levere sykmeldinger digitalt. Det finnes enkelte unntak som kan levere på papir. Dette gjelder:

  • Arbeidstakere som har reservert seg fra digital kommunikasjon med det offentlige
  • Arbeidstakere som av ulike grunner ikke har tilgang til å logge seg inn med bank-ID

Om det blir levert en digital sykmelding, skal den ansatte ikke levere på papir i tillegg.

Noen sykehus og spesialisthelsetjenester skriver fortsatt sykmeldingene ut på papir. Disse vil NAV gjøre om til digital sykmelding etter noen dager, og det er anbefalt at ansatte venter på dette. Da blir de enklere å følge opp.