Wikier

Inkluderende arbeidsliv

På denne siden finner du som ansatt informasjon om oppfølging fra NTNU ved sykdom over lengre tid.

IA-avtalen skal skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten bidra til å øke sysselsettingen. For deg som er ansatt, betyr det blant annet at du får tett oppfølging i sykdomsperioden - slik at det blir lettere å komme tilbake til arbeidet.


English: Inclusive workplace

Temaside Sykdom | Temaside HMS


Innhold på siden

1. Oppfølging

2. Kontaktpersoner IA-nettverket

3. Inkluderende arbeidsliv ved NTNU

4. Handlingsplan og avtaler

 

Oppfølging

Ledere, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte er forpliktet til å samarbeide for at den som er i ferd med å falle ut av arbeidslivet blir godt ivaretatt. Du som ansatt skal gis de beste muligheter for å delta fullt ut i arbeidsoppgavene på arbeidsplassen din. Blir du lenge sykmeldt, kan troen på egen mestring tape seg for hver dag som går. NTNU sørger for at det blir iverksatt tiltak for å få deg tilbake i arbeidslivet. Se også egen side om Arbeidstrening og Sykdom / Oppfølgingsplan (NAV).

Kontaktpersoner 

IA-nettverket (nettverk for inkluderende arbeidsliv ved NTNU)

Leder IA-nettverket: Nathalie Gaulin Brovold

HR- og HMS-avdelingen

Direktør HR- og HMS-avdelingen Arne Hestnes

Seksjonssjef HMS Rasmus Hugdahl

NAV Arbeidslivssenter

Inkluderende arbeidsliv (IA) ved NTNU

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv er en avtale inngått mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. 

NTNUs hovedmål for IA er å øke nærværet til alle ansatte. NTNU skal legge til rette for at ansatte gis de beste muligheter for å delta fullt ut i arbeidsoppgavene på sin egen arbeidsplass. Det skal i den forbindelse fokuseres særskilt på å skape økt nærvær på arbeidsplassen og derved redusere fravær på grunn av sykdom. I tillegg skal NTNU sørge for at ansatte ivaretas under en sykemeldingsperiode, og at det iverksettes tiltak for å få den sykemeldte tilbake i arbeid, slik at personen ikke faller ut av arbeidslivet. 

Handlingsplan og avtaler