Wikier

HF - HR og HMS

Rutiner ved for høy innetemperatur ved HF

Se temaside om HMS for alle ansatte ved NTNU

Se wikiside om HMS ved HF

  • En ansatt som opplever innetemperaturen på kontoret sitt som så plagsom at hen ikke kan utføre arbeidet sitt på en forsvarlig måte, kan snakke med sin leder om å få gå hjem uten å bruke egenmelding eller fleksitid. Primært skal grensen på 26 varmegrader være oversteget. Men det kan gjøres individuelle vurderinger for ansatte med særlige helsemessige utfordringer.
  • En skal først vurdere om en kan sitte på et annet ledig kontor som er kjøligere, før en går hjem.
  • Om sommeren er det viktig at alle er bevisst på å åpne vinduer og dører, samt bruke tilgjengelige bordvifter dersom det blir for varmt inne, før en ber om å gå hjem.

Lederansvar

Det er et lederansvar å finne tilfredsstillende løsninger i slike situasjoner. Den enkelte ansatte skal ikke avgjøre selv. Det er lederen som skal godkjenne løsningen i hvert enkelt tilfelle, med utgangspunkt i de ovenstående punktene.

Fra Arbeidstilsynet heter det:

«Kortvarig varme- eller kuldebelastning på grunn av tekniske problemer eller ekstrem værsituasjon kan gjøre arbeidet vanskelig eller umulig. Du har likevel ikke rett til å gå hjem av temperaturproblemene alene. Blir man syk som følge av dette er det selvfølgelig en annen sak».

«Dersom du har behov for pauser, forskjøvet arbeidstid, eller eventuelt å avbryte arbeidet, er dette noe som må avtales med arbeidsgiveren. Improviserte løsninger for å oppnå varme eller kjøling kan hjelpe noe, for eksempel bruk av vifte på varme dager».

2206 Visninger