Wikier

Administrative...

HF - Eksternfinansiert virksomhet (BOA)

1159 Visninger

Child Pages (3)

  • Anbefalinger for frikjøp ved HF

    Innholdsfortegnelse [-] Anbefalinger om frikjøp i eksternfinansierte prosjekter ved HF Alternative ordninger for frikjøp/sammenhengende forskningstid Anbefalinger om frikjøp i eksternfinansierte...

  • HF - Rutine for oppfølging av innvilgede BOA-prosjekter

    Innholdsfortegnelse [-] Før prosjektstart Tildeling, revidering og kontrakt Samarbeidsavtaler Oppstartsmøte Datahåndtering Datahåndteringsplan Persondata Prosjektperiode Utlysninger og ansettelser...

  • Rutine for BOA-søknader ved HF

    Rutinen gjelder både for prosjektleder ved søknader som koordineres av HF og deltakere i partnersøknader. Dersom det er flere HF-deltakere i en partnersøknad, må én ta ansvar for kontakt med...