Language Selector

Norwegian Bokmål

Ledelse banner

Executive support

Tools, shortcuts and support for managers

Ledelse

  • NTNU's leadership gathering was held 24 and 25 January at Scandic Hell.
  • Rector's meeting with the heads of department will be held 1 March and 14 June.

News channel for managers

Receive tips about management in your news feed at Innsida:

Subscribe to the news channel «Ledelse ved NTNU»

NTNUs ledelsesprinsipper

NTNUs ledelsesprinsipper

Ledelsesprinsippene skal bidra til å tydeliggjøre hva som forventes av ledere ved NTNU, og de setter en norm for hva som er god ledelse i vår organisasjon. For at prinsippene skal ha verdi, må de gjenspeiles i hvordan ledelse utøves i praksis.

Ledelsesprinsippene gjelder for både vitenskapelige og teknisk-administrative ledere, og skal bygge opp under ambisjonen om Ett NTNU.

Les mer om prinsippene i God ledelse ved NTNU (pdf).


Lederstøtte - råd og hjelp

Leadership development in the new term period

Department Leadership programme 2021-2025 (in Norwegian)

Contact

If you have questions about the Department Leadership programme or the content on this page, please contact Senior Adviser Kari Skarholt

Podkast om ledelse

Kontakt