Wikier

Instituttlederprogrammet 2021-2025

Denne siden inneholder informasjon om NTNUs planer for lederutvikling og lederopplæring for instituttledere og andre ledere på institutt og fakultet i åremålsperioden 

Temaside: Lederstøtte - For deg som leder ved NTNU

Lederutvikling/opplæring for NTNUs ledere i perioden 2021-2025

Se presentasjonen "Lederutvikling og lederopplæring 2021-2025" (pdf) for nærmere beskrivelse av:

  • Hva som kjennetegner god ledelse på NTNU
  • Hvilke målgrupper av ledere som lederutviklingen omfatter
  • Hvilke tema/fagmoduler som lederutviklingen omfatter
  • Hvilke lederutviklingsprogram som gjennomføres, med særlig fokus på instituttlederprogrammet
  • Fakultetsvise opplæringsdager for ledere
  • Tidslinje for planlagt lederutvikling/opplæring; juni 2021 – desember 2022