Wikier

Ledelse - generelle oppgaver

Ledelse ved NTNU

Temaside om lederstøtte | Sider merket med lederstøtte

Ledere ved NTNU skal:

• sette retning og mål for sin enhet og sine medarbeidere ut ifra NTNUs gjeldende strategier og mål

• utøve ledelse av medarbeidere innenfor rammene gitt av gjeldende lover og forskrifter• utøve ledelse på en måte som motiverer medarbeidere, og utvikler en god organisasjon med godt arbeidsmiljø og effektiv ressursbruk

• Utøve ledelse basert på tillit, og ikke kontroll. Det skal være åpenhet og dialogbasert samhandling mellom ledere og medarbeidere

Stedfortrederfunksjon

Ledere på alle tre nivåer – rektor, fakultet, institutt – skal ha en fast stedfortreder som trer i funksjon. Dette vil være en av prorektorene for rektor, en av prodekanene for dekan, og nestleder for instituttleder.

Statlig arbeidsgiverpolitikk

Plattform for ledelse i staten

Kontakt

For spørsmål om innholdet på siden, kontakt Kari Skarholt, Seniorrådgiver, HR-og HMS-avdelingen.

3012 Visninger