Wikier

KASPER - Studieplanverktøyet

På denne siden finner du alle opplæringsressurser som omhandler KASPER.


English version: KASPER - Study programme management system

Hovedside: Utdanningskvalitet ved NTNU


Kom i gang

For å komme til verktøyets landingsside, logger du inn ved å klikke på knappen under.

 Logg inn

Løsningen er testet og kan brukes med nettleserne Chrome, Firefox, Edge og Safari, men me anbefaler førstnevnte. NB! Internet Explorer kan ikke brukes.

Du kan lese mer om rammene for kvalitetsarbeidet på temasiden Utdanningskvalitet ved NTNU.

For emneansvarlige

For ledelse og administrasjon

Om studieprogramevaluering og studieplanrevisjon

Porteføljearbeid

For studenter

Andre opplæringsressursar

Sjå òg

Kontakt

Child Pages (30)

 • KASPER - Administrere tilganger

  Denne brukerveiledningen viser hvordan du administrerer tilganger til fakultetsadministratorer, FS-saksbehandlere og instituttadministratorer. Vi har også en Panopto-video som dekker same tema. Er...

 • KASPER - Bekreftelse til student

  Denne brukerveiledningen går gjennom hvordan man oppretter bekreftelse til studenter som har deltatt i referansegruppe. Dette kan utføres av emneansvarlig eller administrative ved instituttet. Det...

 • KASPER - Emneadministrator

  Denne rettleiinga skildrar dei ulike administrasjonsverktøya på emnenivå i KASPER. Den går gjennom korleis instituttadministratorar og -leiarar kan bruke verktøysmodulane «Emneadministrasjon» og...

 • KASPER - Evaluere studieprogram

  Denne wikien skildrar korleis studieprogramevaluering blir gjennomført i i KASPER. Evalueringa blir leia av studieprogramleiar og/eller programadministrator, som samarbeidar med diverse...

 • KASPER - Fagmiljøets bidrag i studieprogram

  Denne wikien forklarar korleis du bruker modulen for studieprogrammets fagmiljø. Denne modulen er laga er laga for å dokumentere korleis studieprogram oppfyllar dei nasjonale krava til fagmiljø....

 • KASPER - FAQ - ofte stilte spørsmål

  Denne wikien listar ei rekkje ofte stilte spørsmål om KASPER, med tilhøyrande svar. Trykk på tema-boksane under for å finne svar på det du lurer på. Dersom det du lurer på er meir omfattande enn...

 • KASPER - Godkjenning og vedtak

  Denne rettleiinga skildrar vedtakssløyfa for studieplanar i KASPER. Her går me gjennom korleis fakultetsleiinga går fram for å velje vedtaksløyfe i KASPER i staden for ePhorte, korleis...

 • KASPER - Informasjonsside for ledelsen

  På denne siden finner du som fakultets- eller instituttleder alt du trenger å vite om Ledelseverktøyene i KASPER. I nedtrekksmenyene under går vi gjennom hver av disse modulene. Send oss gjerne en...

 • KASPER - Innsyn for studenttillitsvalgte

  Denne wikien skildrar korleis studenttillitsvalde kan bruke Microsoft sitt analyse verktøy, Power BI, til å få innsyn i statistikk om emne- og studieprogramrapportar publisert i KASPER. Me har òg...

 • KASPER - Kontaktpersoner

  I denne artikkelen finn du kontaktpersonar for KASPER fordelt på fakultet og institutt For å lære meir om KASPER, sjå samlesida for wikiar og andre opplæingsressursar. Fakultet for arkitektur og...

 • KASPER - Ledelse - Oppfølging emner

  Denne rettleiinga skildrar korleis institutt- og fakultetsleiarar kan bruke modulen for oppfølging av emne. Denne sida kan du bruke til å følgje opp på evalueringsprosessen til emne, gje...

 • KASPER - Ledelse - Oppfølging studieprogram

  Denne rettleiinga skildrar korleis institutt- og fakultetsleiarar kan bruke modulen for oppfølging av studieprogram. Denne sida kan du bruke til å følge opp evaluering- og revisjonsprosessen til...

 • KASPER - Opplæringsressurser

  På denne sida finn du ei oversikt over kurs og opplæringsressursar relatert til KASPER. English resources are included in the list below. NB: Dersom det er ynskjeleg å få avholdt kurs om KASPER,...

 • KASPER - Opprette referansegrupper

  Denne wikien skildrar korleis du som emneansvarleg opprettar referansegrupper i KASPER, og korleis du kan administrere medlemmane i Teamet etter det er oppretta. Me har òg ein Panopto-video som...

 • KASPER - Personvernerklæring

  Denne siden inneholder personvernerklæringen for det digitale verktøyet KASPER (Kvalitetsutvikling av studieprogram, portefølje, emner og revisjon). Personvernerklæringen ble sist endret:...

 • KASPER - Portefølje - Endring av opptakskrav

  Denne wikien skal skildre korleis bruke KASPER sin porteføljemodul til å foreslå endringer i opptakskrav for studieprogram. For å lese meir om rammer og rutiner rundt endring opptakskrav, sjå eigen...

 • KASPER - Portefølje - Legge ned studieprogram

  Denne wikien skildrar korleis ein legg ned studieprogram i KASPER. English version: KASPER - Study Portfolio - Discontinue Study Programmes Innholdsfortegnelse [-] Kom i gang Setje i gang...

 • KASPER - Portefølje - opprette nytt studieprogram

  Denne wikien skildrar korleis ein opprettar nye studieprogram i KASPER. English version: KASPER - Study Portfolio - Create New Study Programme Innholdsfortegnelse [-] Kom i gang Setje i gang...

 • KASPER - Portefølje - Søke om navneendring

  Denne wikien skal skildre korleis bruker KASPER sin porteføljemodul for å søke om navneendring på studieprogram. Kjem sommaren 2024.

 • KASPER - Portefølje - Søke om programfritak fra fellesemner

  Denne wikien skal skildre korleis Fakultetene kan bruke KASPER sin porteføljemodul for å søke om programfritak fra fellesemner. Kjem i løpet av sommaren 2024.

 • KASPER - Prosesseier

  Denne siden gir et innblikk i hvordan studieplanprosessen starter og hva steget som gjøres av prosesseier er. Prosesseier Prosesseier er tiltenkt nivå 1 (rektoratet) og det er denne rollen som...

 • KASPER - Publisere referansegrupperapport

  Denne brukerveiledningen viser hvordan du som emneansvarlig publiserer referansegrupperapport i KASPER. Den viser også hva emneansvarlig og kontaktperson i utvalget for offentlighetsvurdering skal...

 • KASPER - Referansegrupper for studenter

  Denne brukarrettleiinga viser korleis du som student deltek i referansegrupper i KASPER. For studentar er dette ein prosess som hovudsakleg finn stad i Microsoft Teams. Vil du vite meir generelt om...

 • KASPER - Registrere annen studentevaluering

  Denne wikien skildrar korleis du som emneansvarleg kan registrere anna studentevaluering i KASPER. Me har òg ein Panopto-video som dekkar same tema. English version – KASPER – Register other...

 • KASPER - Revidere studieplan

  Denne wikien skildrar korleis du gjennomfører studieplanrevisjon i KASPER. Revisjonsarbeidet vert leia av studieprogramleiar og/eller programadministrator, i samarbeid med studieprogramråd og andre...

 • KASPER - Revidere studieplan for FS-saksbehandler

  Dette wikien beskriver hvordan emnekombinasjoner kan overføres fra KASPER til FS ved bruk av arbeidsflaten for FS emnekombinasjoner. Innholdsfortegnelse [-] Kom i gang Forutsetninger for overføring...

 • KASPER - Rollebeskrivelser

  Denne brukerveiledningen gir deg en oversikt over dine tilganger og oppgaver i KASPER basert på din rolle. Veiledningen lenker til alle relevante wikier som du trenger for å gjennomføre din rolle i...

 • KASPER - Skrive emnerapporter

  Denne brukerveiledningen viser hvordan du som emneansvarlig kan skrive og levere emnerapport i KASPER, inkludert hvordan du delegerer ansvar, lager oppfølgingsplan for emnet og laster opp vedlegg....

 • KASPER - Studieprogramadministrasjon

  Denne brukerveiledningen viser hvordan du som fakultetsadministrator bruker verktøysmodulen «Studieprogramadministrasjon». Den går gjennom hvordan klargjøre og sette i gang studieprogramevaluering...

 • KASPER - Verktøy for studiets oppbygging

  Denne brukerveiledningen viser hvordan du bruker «Verktøy for studiets oppbygning» til å revidere emner og emnegrupper i studieplanen. Du kan lese mer om studieplanrevisjonen i wikien revidere...