Wikier

KASPER -...

KASPER - Verktøy for studiets oppbygging

Denne brukerveiledningen viser hvordan du bruker «Verktøy for studiets oppbygning» til å revidere emner og emnegrupper i studieplanen. Du kan lese mer om studieplanrevisjonen i wikien revidere studieplan. Vi har også en Panopto-video som dekker samme temaet.

English version - KASPER - Tools for study programme components

Det finnes to modeller for studieplanlegging; «planlegg kun neste år for alle kull» eller «planlegg for alle kommende år for alle kull». Dersom det er valgt feil modell så kan fakultetsadministrator endre dette. Ta kontakt med fakultetsadministratorene i wikien kontaktpersoner.

Samleside for KASPER|Temaside om evaluering og utvikling av studieprogram|Sider merket med "KASPER"

Kom i gang

For å finne frem til Verktøy for studiets oppbygning gjør du følgende:

 1. Logg på KASPER ved å trykke her:

   Logg inn

  Denne lenken sender deg oversikten over dine studieplaner. Dette tilsvarer å starte på fremsiden til KASPER og velge «Studieprogramleder» -> «Revidere studieplan».
  Bilde viser flisa "Revidere studieplan" uthevd i rødt.
 2. Trykk på studieplanen du ønsker å revidere oppbygningen til. Du åpner verktøyet for studiets oppbygning ved å klikke på knappen i toppen av studieplanen.
  Bilde viser kor ein finn knappen "Åpne verktøy for studiets oppbygning", markert i blått øverst på siden.

Hvordan finne frem til emnegruppene

Når du åpner en studieplan i verktøyet vil den være delt inn i årskull (1) og studieår (2), i tillegg til eventuelle veivalg (3) og studieretninger (4) for de planene som har det. Du åpner inndelingene ved å klikke på de aktuelle radene. Til sist åpner du emnegruppen for å se emnene inndelt i semester (5). Tallene du ser i parentesene til høyre (se pil) viser hvor mange emnegrupper som finnes i hver nedtrekksmeny.

Bilde viser menyen for å redigere emnegrupper, med piler som indikerer 1) hvor man velger årskull fra nedtrekksmeny, 2) hvordan radene for studieår er nummerert, 3) hvordan radene for ulike veivalg har ein forgreinet vei som symbol, 4) hvordan radene for studieretninger har en pil som svinger mot høyre som symbol, og 5) hvordan emnegrupper har tre stiplede linjer som symbol. En unummerert pil indikerer tallene som sier hvor mange emnegrupper som finnes i hver rad.

Filtrere visningen etter studieretning

 1. For å gjøre det enklere å finne emnegruppen du er ute etter, kan du filtrere etter årskull og studieretning. Først bruker du nedtrekksmenyen «Velg kull», som ligger i toppen til venstre (1). Da vil menyen «Velg filter» (2) dukke opp dersom det finnes flere studieretninger.
  Bilde viser hvordan nedtrekksmenyene for filtrering fungerer, med piler som indikerer 1) at du bruker "Velg kull" først, 2) så "Velg filter", der det som regel finnes studieretninger.
 2. Dersom studiet har videre spesialiseringer vil du kunne filtrere for disse med nedtrekksmenyen «Velg filter 2» (3). Når disse valgene er tatt vil du kun få opp emnegrupper som passer til filtrene (4).Bilde fortsetter der forrige slapp, og viser 3) hvordan "Velg filter 2" dukker opp for studieprogram der det finnes videre spesialiseringer innenfor studieretningene, og 4) hvordan årskullene nå bare viser emnegrupper som stemmer med filtrene.

Redigering av emnegrupper

Fargekoding av endringer

Alle endringer gjort i verktøyet blir fargekodet, og i noen tilfeller registrert med navnet til den som gjør endringene. Som regel vil nye emner og emnegrupper vises med grønn farge, slettede vil vises med rød farge og gjennomstreking av tekst, og emner/-grupper som har fått endret detaljene blir merket med gul farge. NB: Et unntak er ved sletting av et emne eller en emnegruppe som ble opprettet i inneværende revisjon. Disse vil forsvinne fullstendig.

Hvordan gjøre endringer

I emnegruppevisningen ser du emnene listet med emnekode, emnenavn, antall studiepoeng og emnetype.Øverst til høyre finner du klikkbare ikoner med følgende funksjoner:

 • «Legg til emnegruppe» (1): Denne bruker du til å opprette en ny, tom emnegruppe til å bygge opp fra bunnen. Dersom en studieplan har flere veivalg/studieretninger/studiesteder, vil det samme ikonet brukes til å legge til nye slike.
 • «Kopier endringer» (2): Denne lar deg kopiere endringene som har blitt gjort i emnegruppen i inneværende revisjon.
 • «Lim inn endringer» (3): Denne lar deg lime endringene du har kopiert inn i tilsvarende emnegrupper for andre veivalg/studieretninger.
 • «Rediger emnegruppe» (4): Denne lar deg redigere egenskapene til til emnegruppen, inkludert navn og innhold.
 • «Slett emnegruppe» (5): Sletter emnegruppen. Som nevnt over vil slettede elementer ikke forsvinne, men fargekodes rød og få gjennomstrøket overskrift. I tillegg vil sletteikonet (søppelkassa) endres til et angreikon (en pil som svinger mot venstre). Det er med andre ord ingen fare for å uheldigvis slette en eksisterende gruppe, og miste all informasjonen som var der.

Bilde viser valgene man har innenfor en studieretning. Piler indikerer 1) ikonet for å opprette ny emnegruppe er en sirkel med en pluss inni, 2) ikonet for å kopiere endringer mellom emnegrupper er to ark oppå hverandre, 3) ikonet for å lime endringer mellom emnegrupper er et ark oppå en tavle, 4) ikonet for å redigere emnegrupper er en firkant med en blyant oppå, og 5)ikonet for å slette emnegrupper er en søppelbøtte.

Merk: Endringer som gjøres med emnegrupper og emner i dette verktøyet må behandles som forslag. Før endringene faktisk trer i kraft skal studiets oppbygning bli gjennomgått og godkjent, og så gjennomføres i EpN og FS.

Legge til emnegruppe

 1. For å legge til ny emnegruppe, trykk på ikonet for å opprette emnegruppe. Et vindu vil dukke opp til høyre på skjermen.
 2. Skriv inn «Navn» (1) på emnegruppen og eventuelt en «Beskrivelse» (2). Når du er ferdig, trykker du på «Lagre» (3).
  Bilde viser redigeringsvindu for "Legg til ny emnegruppe" med piler som indikerer stegene 1)"Navn", 2)"Beskrivelse", 3)"Lagre"

Legge til studieretninger, -sted, veivalg

Dersom studieprogrammet har ulike veivalg, for eksempel studieretninger, kan du legge til nye slike på omtrent samme måte som emnegrupper. Veivalg er symbolisert i verktøyet ved en linje med en avstikker (1). Ikonet du klikker for å legge til nytt veivalg er det samme som for emnegrupper (2)Bilde viser hvordan man legger til studieretninger og andre veivalg, med piler som indikerer 1) hvordan du kjenner igjen korrekt rad på symbolet, her forgreiningen som betyr veivalg, og 2) hvor man klikker på ikonet for "opprett ny" i samme rad.

I vinduet som dukker opp legger du først til «Navn» (1) på studieretningen, og eventuelt en beskrivelse. Studieretningen kan ikke opprettes uten innhold, så du må samtidig opprette og navngi en emnegruppe (2). Trykk «Lagre» (3) når du er ferdig.

Bilde viser menyen for å opprette ny studieretning, med piler som indikerer 1) hvor du fyller navn (påkrevd), 2) hvor du må skrive inn navn på underliggende emnegruppe (påkrevd) og 3) hvor du trykker lagre.

Redigere innhold i emnegrupper

For å redigere innholdet i en emnegruppe, trykk på ikonet for redigering (se forrige avsnitt). Du får opp et nytt vindu med oversikt over emner og informasjon om aktuelle emnegruppen.

Legge til emne

 1. Trykk på «+Ny». Bilde viser menyen inni emnegrupper, med pil som indikerer hvor du trykker "Ny" oppe til venstre.
 2. I vinduet som åpnes kan du bruke søkefeltet «Søk etter ønsket emne» (1) for å legge til emner som allerede eksisterer i systemet. Før du søker må du velge om emnet du leter etter går på høst- eller vårsemesteret (2). Eventuelt kan du velge «Opprett et midlertidig emne» (3). Dette kommer vi tilbake til nedenfor.

  Bilde viser menyen der man legger til nye emner, med piler som indikerer 1) hvor du søker etter eksisterende emner, 2) hvor man velger om man er ute etter et høst eller vår-emne, og 3) knappen for å opprette et midlertidig emne.
 3. Hvis du velger å legge til et eksisterende emne vil du få opp noen nye felter. Du kan redigere hvor mange studiepoeng emnet skal utgjøre (1), hvilken emnetype det er (2), og eventuelt legge ved en «Kommentar» (3). Når du er ferdig trykker du på «Lagre» (4). Emnet vil legge seg i emnegruppen med grønn farge.

  Bilde viser valgene man fyller inn for eit nytt emne, med piler som indikerer 1) hvor man fyller inn antall studiepoeng, 2) hvor man velger emnetype fra nedtrekksmeny, 3) hvor man legger inn eventuelle kommentarer, og 4) hvor man klikker "Lagre".

Legge til et midlertidig emne

Å legge et midlertidig emne er som regel noe du gjør hvis du vet det skal komme et nytt emne du vil bruke i studieplanen, men det har ikke blitt skapt i EpN enda. Dette «dummy-emnet» brukes som en plassholder til det faktiske emnet har blitt importert til KASPER. For mer informasjon om EpN kan du lese wikien emneplanlegging på nett.

Når du klikker «Opprett et midlertidig emne» får du opp flere valgmuligheter. Først kan du velge å søke etter midlertidige emner som allerede har blitt opprettet (1). Ellers fyller du inn «Emnenavn» (2), «Studiepoeng» (3), «Emnetype» (4), «Semestertilgjengelighet» (5), og eventuell kommentar (6). Når du er ferdig trykker du «Lagre» (7).Bilde viser stegene for å legge til eit midlertidig emne, med piler som indikerer 1) hvor du søker etter tidligere opprettede midlertidige emner, 2) hvor du fyller inn emnenavn, 3) hvor du fyller inn antall studiepoeng, 4) hvor du velger emnetype, 5) hvor du velger om emne skal starte på høst eller vår, 6) hvor du fyller inn eventuelle kommentarer, og 7) hvor du klikker "lagre".

Redigere eksisterende emner

 1. Trykk på emnet du ønsker å redigere (1), og klikk «Rediger» (2). Bilde viser hvordan du redigerer eksisterende emner, med piler som indikerer 1) hvordan du markerer et emne, 2) hvor du klikker "rediger".
 2. I vinduet som åpnes kan du endre emnetypen (3) og legge til en «Kommentar» (4) om endringen. Når du er ferdig trykker du «Lagre» (5). Bilde viser hvilke endringer man kan gjøre til et eksisterende emne, med piler som indikerer 1) hvordan du velger emnetype fra nedtrekksmeny, 2) hvor du fyller inn eventuell kommentar, og 3) hvor du klikker "lagre".

Slett emne

 1. Trykk på emnet du ønsker å slette (1) og klikk «Slett» (2).
 2. En dialogboks vil dukke på, der du skriver en kommentar som kort forklarer slettingen. Klikk «Lagre» (3) når du er ferdig.Bilde viser hvordan du sletter et emne, med piler som indikerer 1) hvordan du markerer et emne, 2) hvor du klikker "Slett" og 3) pop-up-boksen der du kan skrive en kommentar, og til slutt trykke "Lagre".

Hvis du sletter et eksisterende emne vil dette bli gjennomstreket og fargekodet rødt. For dette emnet vil sletteknappen endres til «Angre sletting», og du vil kunne ombestemme deg frem til planen har blitt vedtatt.

NB: Om du sletter et nytt eller midlertidig emne som har blitt lagt til i inneværende revisjon, vil dette bli helt slettet.

Kopiere endringer mellom emnegrupper

For veivalg/studieretninger som bruker like emnegrupper er det mulig å kopiere og lime inn endringene som blir gjort, slik at du slipper å gjøre de samme endringene om igjen flere ganger.

 1. Trykk på ikonet «Kopier endringer» for å kopiere alle endringene som er blitt gjort på den emnegruppen.Bilde viser hvor du klikker for å kopiere endringer gjort i en emnegruppe.
 2. Deretter, finn frem til emnegruppen du skal lime endringene inn i, og klikk på ikonet «Lim inn endringer». Disse endringene vil da innføres på den gjeldende emnegruppen.Bilde viser hvor du klikker for å lime inn endringene du kopierte i steget over.

Se også

Kontakt