Wikier

Sider med tagg kasper .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
KASPER - Kontaktpersoner Godkjent 5.3 (Mindre endring) Ingvild Strand 18 dager siden Skriv ut
KASPER - Portefølje - Endring av opptakskrav Godkjent 1.2 (Mindre endring) Kristian Vaktdal Kvamsøe 1 Måned siden Skriv ut
Endring av opptakskrav til studieprogram Godkjent 2.0 (Mindre endring) Lars T. Grønflaten 1 Måned siden Skriv ut
KASPER - Portefølje - Søke om navneendring Godkjent 1.1 (Mindre endring) Kristian Vaktdal Kvamsøe 1 Måned siden Skriv ut
KASPER - Portefølje - Søke om programfritak fra fellesemner Godkjent 1.1 (Mindre endring) Kristian Vaktdal Kvamsøe 1 Måned siden Skriv ut
KASPER - Evaluere studieprogram Godkjent 4.3 (Mindre endring) Kristian Vaktdal Kvamsøe 2 Måneder siden Skriv ut
KASPER - Evaluate study programme Godkjent 2.6 Kristian Vaktdal Kvamsøe 2 Måneder siden Skriv ut
KASPER - Fagmiljøets bidrag i studieprogram Godkjent 4.1 (Mindre endring) Kristian Vaktdal Kvamsøe 2 Måneder siden Skriv ut
KASPER - Study programme management system Godkjent 4.8 (Mindre endring) Kristian Vaktdal Kvamsøe 2 Måneder siden Skriv ut
KASPER - Studieplanverktøyet Godkjent 5.1 (Mindre endring) Kristian Vaktdal Kvamsøe 2 Måneder siden Skriv ut
KASPER - Bekreftelse til student Godkjent 2.0 (Mindre endring) Kristian Vaktdal Kvamsøe 2 Måneder siden Skriv ut
KASPER - Opprette referansegrupper Godkjent 3.2 (Mindre endring) Kristian Vaktdal Kvamsøe 2 Måneder siden Skriv ut
KASPER - Godkjenning og vedtak Godkjent 2.7 (Mindre endring) Kristian Vaktdal Kvamsøe 2 Måneder siden Skriv ut
KASPER - Verktøy for studiets oppbygging Godkjent 3.9 (Mindre endring) Kristian Vaktdal Kvamsøe 2 Måneder siden Skriv ut
KASPER - Revidere studieplan Godkjent 5.8 (Mindre endring) Kristian Vaktdal Kvamsøe 2 Måneder siden Skriv ut
Portefølje - digitaliseringsprogram Godkjent 4.8 Ingvild Oxaas Wie 3 Måneder siden Skriv ut
KASPER - Skrive emnerapporter Godkjent 3.8 (Mindre endring) Kristian Vaktdal Kvamsøe 4 Måneder siden Skriv ut
KASPER - Insight for Student Representatives Godkjent 1.6 (Mindre endring) Kristian Vaktdal Kvamsøe 5 Måneder siden Skriv ut
KASPER - Tools for study programme components Godkjent 2.3 (Mindre endring) Kristian Vaktdal Kvamsøe 5 Måneder siden Skriv ut
KASPER - Revise study plan Godkjent 3.0 (Mindre endring) Kristian Vaktdal Kvamsøe 5 Måneder siden Skriv ut