Wikier

KASPER -...

KASPER - Opplæringsressurser

På denne sida finn du ei oversikt over kurs og opplæringsressursar relatert til KASPER.

English resources are included in the list below.

NB: Dersom det er ynskjeleg å få avholdt kurs om KASPER, kan det bestillast frå Avdeling for utdanningskvalitet, gjennom NTNU Hjelp.

Samleside for KASPER | Sider merket med "KASPER"

Kursmateriell

Alle kursa våre ligg her som nedlastbare PowerPoint-presentasjonar.

Tema Lenkjer
EmneansvarlegKurspresentasjon (Oppdatert Februar 2022)
Tilhøyrande wikiarKASPER - Opprette referansegruppe
KASPER - Publiser referansegrupperapport
KASPER – Registrer annen studentevaluering
KASPER – Skrive emnerapport
KASPER – Bekreftelse til student
EnglishPresentation for Course Coordinators (Updated February 2022)
KASPER - Create Reference Group
KASPER - Publish Reference Group
KASPER - Register Other Student Evaluation
KASPER - Write Course Reports
KASPER - Reference Group Certificate
Studieprogramleiar Kurspresentasjon (Oppdatert april 2022)
Tilhøyrande wikiarKASPER - Evaluere studieprogram
KASPER - Verktøy for studiets oppbygging
KASPER - Revidere studieplan
KASPER - Informasjonsside for ledelsen
EnglishPresentation for Study Programme Coordinators (Updated April 2021)
KASPER - Evaluate Study Programme
KASPER - Tools for Study Programme Components
KASPER - Revise Study Plan
AdministratorarKurspresentasjon (Oppdatert mai 2022)
Tilhøyrande wikiarKASPER - Administrere tilganger
KASPER - Emneadministrator
KASPER - Studieprogramadministrasjon
KASPER - Bekreftelse til student
KASPER - Informasjonsside for ledelsen
LeiararKurspresentasjon (Oppdatert desember 2021)
Tilhøyande wikiKASPER - Informasjonsside for ledelsen

Sjå òg

Kontakt