Wikier

KASPER -...

KASPER - Informasjonsside for ledelsen

På denne siden finner du en oppsummering av alt du trenger for å bruke av KASPER som fakultetsleder og instituttleder.

Startside for KASPER|Utdanningskvalitet ved NTNU|Sider merket med «KASPER»

 

Kom i gang

 1. Logg inn og trykk på «Administrasjon» i KASPERs hovedside
 2. På høyre siden av skjermen ser du «Administrasjonsverktøy».

Skjermbildet viser Administrasjonsverktøy

I nedtrekksmenyene under går vi gjennom de mest relevante modulene for ledelsen. Send oss gjerne en tilbakemelding i NTNU Hjelp om det er noe du savner informasjon om her.

 

Oppfølging emner

Fra startsiden til KASPER klikker du på flisene «Administrasjon» og «Oppfølging emner». 

Siden du kommer til gir deg oversikt over alle emner ved ditt institutt, i form av en tabell som lister statuser for dei ulike delane av evalueringsprosessen. 

Når du tar i bruk siden kan du velge om du vil se emnene sortert etter semesteret de skal evalueres (1) eller semestert de starter (2). Dette vil naturligvis bare utgjøre ein forskjell for emne som går over mer enn ett semester.

 

Deretter velger du det spesifikke semesteret du ønsker oversikt over (3). Øverst på siden er det en bjelke som viser prosentvis hvor mange rapporter som er publisert, ikke publisert og tatt ut av evaluering. I tabellen under ligger emnene sortert alfabetisk etter emnekode, og de ulike kolonnene gir deg informasjon som navn på emneansvarlig, diverse statusar om evaluering og studentmedvirkning, og ei kolonne som varsler deg når oppfølgingsplanen til et emne er oppdatert.

Du kan klikke på kolonneoverskriftene for å sortere tabellen etter de ulike statusene, f.eks. vise bare emner som ikke har levert rapport. Hvis du ønsker å kikke på en spesifikk emnerapport, trykker du på emnenavnet (de blå lenkene). Hvis et emne er unntatt evaluering vil det vises med status «Tatt ut av evaluering», og ha emnekoden strøket ut.

Sende e-post til emneansvarlige

Du kan bruke «Send påminnelse»-funksjonen til å sende felles e-poster til emneansvarlige. Dette gjør du ved å huke av emnene du vil sende påminnelse til (1), så trykke på «Send påminnelse» (2). Du opprettes det en e-post i det som er standard e-post applikasjonen på din PC/Mac. Merk at det er bare adressene som legges til i den opprettede e-posten. Du må selv skrive teksten du vil sende ut.

Oppfølgingsplan

Helt til venstre i tabellen finner du kolonnen «Oppfølgingsplan». I denne får du opp et varselsikon når emneansvarlig har opprettet tiltak til emnets oppfølgingsplan, registert med datoen for siste oppdatering. Du klikker på datoen (se pil) for å få opp en meny der du kan lese gjennom tiltakene.

Menyen som åpner seg ser slik ut, med tiltakene listet nedover med overskrift, beskrivelse og dato. Dersom emneansvarlig har forespurt tilbakemelding fra instituttledelsen vil boksen under datoen vere huket av. Uansett om det er forespurt eller ikkje, kan du gi tilbakemelding ved å skrive i tekstfeltet (2) og klikke «Lagre». Dersom du skulle ønske å kikke på emnerapporten finner du en lenke til den nederst i menyen (3).

Emneadministrasjon

Her kan du lese om hvordan du bruker administrasjonsverktøyet «Emneadministrasjon». Herfra kan du lese foreløpige emnerapporter, legge til bidragsyter, gi administrativ støtte, og ta emner ut av evaluering.

Under «Administrasjonsverktøy» klikker du på flisen ved navn «Emneadministrasjon» . 

Velg fanen med semesteret du ønsker oversikt over (1). Emnene er her listet i en tabell, sortert alfabetisk etter emnekode. Du ser her hvem som er registrert som emneansvarlig, og eventuelle bidragsytere. Under «Administrativ støtte» kan du klikke for å gi deg selv alle tilganger til emnet (2), som om du var emneansvarlig. Dette inkluderer eierskap av referansegruppen i Teams (om den er opprettet) og muligheten til å publisere emnerapporten. Når du klikker «Gi støtte» vil du bli bedt om å skrive en kort forklaring om hvorfor, som lagres midlertidig så lenge du står registrert her. 

I kolonnen lengs til høyre, «Unntatt fra evaluering», kan du huke av for å ta emnet ut av evaluering for det aktuelle semesteret (3). Når du klikker der vil du bli bedt om å skrive en kort forklaring om hvorfor du tar ut emnet, og velge om denne forklaringen skal publiseres til Studiekvalitetsportalen.

 

Legg til emneansvarlig og bidragsyter(e)

Rollen som emneansvarlig skal som regel vere oppdatert fra FS ved starten av semesteret. Bidragsytere er ei rolle som bare finnes i KASPER. Dette kan vere faglige ressurser som bidrar i emneevalueringsprosessen, men ikke trenger muligheten til å publisere rapporten. Ved endring av emneansvarlig bør det samme gjøres i FS - se FS - Publisering av faglærere på emnesiden.

For å fjerne en person fra rollen klikker du på x-en til høyre for navnet deres (1). Bruk deretter det tomme feltet til å søke etter de du vil legge til (2). Bare en person kan registrert som emneansvarlig her, mens du kan legge til så mange bidragsyterer som trengs. Dersom det skulle vere behov for å ha en ekstra emneansvarlig, kan de legges til som «Rapportansvarlig» i emnerapporten.

 

Administrativ støtte

Denne funksjonen lar administratorer gi seg selv full tilgang til et emne. De som har denne støtterollen vil ha alle de samme tilgangene til emnet som emneansvarlig, og kunne hjelpe med å opprette og bruke referansegruppen i Teams, og publisere emnerapport.

 1. Trykk på «Gi støtte» (se pil).
 2. Når du trykker på «Gi støtte» dukker det opp en dialogboks der du må gi en kort begrunnelse for hvorfor du må gi administrativ støtte (1). Når du har skrevet noe klikker du igjen på «Gi støtte»-knappen under tekstfeltet (2).

Ta emner ut av evaluering

 1. Dersom du skulle ha behov for å ta et enme ut av evaluering, huker du av boksen i kolonnen «Unntatt fra evaluering».
 2. Da vil det komme opp en dialogboks hvor du må legge inn en forklaring (minimum 20 tegn) om hvorfor emnet skal unntas evaluering (1). Deretter velger du om denne forklaringen skal publiseres til Studiekvalitetsportalen (2). Trykk «Bekreft» (3) for å legge til begrunnelsen.

NB: Pass ekstra godt på når du skal ta ut et emne som går over mer enn ett semester. Siden administrasjonssiden og oppfølgingssiden sorterer emnene på ulike måter er det fort gjort å ta ut for feil semester. På denne siden er det altså startssemesteret emnene er sortert etter.

Status emneevaluering for fakultet

Her kan du lese om hvordan du bruker modulen kalt «Status emneevaluering».

Gå til «Administrasjonsverktøy» og velg «Status emneevaluering».

Da får du opp en liste over alle fakultet, og du velger hvilket du vil se på.
Skjermbildet viser oversikt over fakulteter

Siden du kommer til her har en tabell med tall knytt til evalueringsprosessen, med faner for hvert semester. I kolonnene bortover finner du tall på blant annet antall emnerapporter levert, emner tatt ut av evaluering, og leverte studentevalueringer. For å gå tilbake å velge et annet fakultet, klikker du på «Til fakultetsoversikt» (se pil).

Hvis du klikker på navnet til et institutt (uthevet i blått)blir du sendt til det instituttet sin «Oversikt emnerapporter»-side. Den siden finner du mer om i nedtrekksmenyen over.

Oppfølging studieprogram

Fra startsiden til KASPER klikker du på flisene «Administrasjon» og «Oppfølging studieprogram». 

Skjermbildet viser forsiden til Studiekvalitetsportalen, velg Emnerapporter

Øverst på siden ser du eit bjelkediagram (1) som viser hvor mange prosent av studieprogrammene som har hvilke statuser.

Rett under kan du velge om siden skal vise statusene i revisjon eller i evaluering (2).

Resten av siden nedover består av en tabell over alle studieprogrammene med diverse informasjon og statuser (3). Her vil du få opp varsel når oppfølgingsplanen til et program har blitt oppdatert. Du kan klikke de blå programnavnlenkene for å bli sendt til studieprogrammet sin evalueringsrapport eller studieplan, alt etter hvilken visning du er i.

Sortering

Du kan velge å sortere tabellen etter kolonneoverskriftene som er merket med en slags «pilspiss». For studieprogram i revisjon gjelder f.eks. dette for «Varsel», «Oppfølgingsplan», «Status», «Institutt» og «Vedtaksmyndighet».

Sende påminning

Dersom du skulle ha behov for å sende en melding til flere studieprogramledere på en gang, kan du gjøre det herfra. Hak av de aktuelle studieprogrammene i kolonnen lengst til venstre (1), og klikk «Send påminnelse» (2). Dette genererer en ny e-post i det som er standard e-postprogram på din PC, med lederene for dei valgte programmene lagt til som mottaker. Selve teksten må du skrive selv. 

Varsel og oppfølgingsplaner

Oppe til venstre over tabellen får du varslinger dersom oppfølgingsplanen til et program har blitt oppdatert, i form av ei rød boble med et tall inni (se bildet). Tallet tilsvarer hvor mange tiltak eller oppgaver som er lagt til i oppfølgingsplanene. Når du scroller nedover tabellen finner du tilsvarende varselsboble i raden til studieprogrammene.

Klikk på datoen i «Oppfølgingsplan»-kolonnen (1) for å åpne planen i en sidemeny til høyre. Her vil du kunne lese gjennom tiltakene, se om det er ønsket tilbakemelding fra fakultetsledelsen (2), og skrive eventuelle tilbakemeldinger i tekstboksen under tiltaket (3).

Studiekvalitetsportalen

Her kan du lese om hvordan du bruker «Studiekvalitetsportalen».

Studiekvalitetsportalen er en portal som gir deg tilgang til publiserte emnerapporter og studieprogramrapporter. Nettsiden er både på norsk og engelsk, du kan bytte til engelsk når som helst ved å trykke på «English» øverst til høyre.

Emnerapporter

 1. Velg «Emnerapporter» på startsiden for å få tilgang til alle publiserte emnerapporter etter 2019. Skjermbildet viser forsiden til Studiekvalitetsportalen, velg Emnerapporter

   

 2. Nå ser du en liste over alle publiserte emnerapporter. Du kan bruke søkefeltet og søke med emnekode, eller skrolle gjennom listen. Skjermbildet viser en liste over emnerapporter

   

 3. Du kan også filtrere rapportene etter fakulteter ved å velge «Åpne filter». Skjermbildet viser en liste over fakulteter

   

 4. Når du trykker på et emne blir du sendt til denne siden. Til høyre ser du informasjon om emne, kontaktinformasjon, og Vedlegg. Referansegrupperapporten finner du i vedlegg dersom den er publisert på riktig måte gjennom Teams, eller lastet opp manuelt med beskrivelse. I tillegg vises emnerapporten med undertemaene: Generelt, Læringsutbytte, Undervisningsformer, og Vurderingsformer.Skjermbildet viser emnerapport siden til et emne

   

Studieprogramrapporter

 1. Velg «Studieprogramrapporter» for å få tilgang til alle publiserte studieprogramrapporter etter 2019.Skjermbildet viser forsiden til Studiekvalitetsportalen, velg Studieprogramrapporter

   

 2. Her ser du en oversikt over alle studieprogrammene som har publisert sin studieprogramrapport. Du kan filtrere og velge på samme måte som du gjør for emnerapporter. Skjermbildet viser en liste over studieprogramrapporter

   

 3. Til høyre ser du informasjon om studieprogrammet og kontaktinformasjon. I tillegg finner du vurdering av læringsutbytte og studieprogramleders vurdering av kvaliteten i studieprogrammet. Skjermbildet viser studieprogramrapporten til et studieprogram

   

Se også

Kontakt