Wikier

KASPER -...

KASPER - Skrive emnerapporter

Denne brukerveiledningen viser hvordan du som emneansvarlig kan skrive og levere emnerapport i KASPER, inkludert hvordan du delegerer ansvar, lager oppfølgingsplan for emnet og laster opp vedlegg. Me har òg ein Panopto-video som dekker same tema.

Har du utfordringer med å inkludere referansegrupperapporten i emnerapporten, kan du lese wikien om hvordan man publiserer referansegrupperapporter.


KASPER: Samleside for KASPER |Sider merket med "KASPER"
Utdanningskvalitet: Temaside om evaluering og utvikling av emne | Skrive emnerapport
English version: KASPER - write course reports


Kom i gang

 1. Logg inn i verktøyet ved å klikke på lenken under. Dette vil sende deg til siden «Mine emnerapporter». Her vil du få opp en liste med emner der du har rollen som emneansvarlig.
  Logg inn
  Du kan også komme deg hit fra startsiden ved å klikke på «Emneevaluering» og «Skrive emnerapporter»
 2. Klikk på emnet du ønsker å skrive emnerapporten for.
  Liste over mine emner

Hvordan skrive emnerapport

Siden hvor du skriver emnerapporten består av fire hoveddeler: Tekstfelter der du skriver selve rapporten, informasjon om emnet, utviklingsplan og datagrunnlag.

Tekstfelter

Her er det tre tekstfelter som utgjør hoveddelen av emneevalueringen: «Vurdering av utviklingen i emnet», «Vurdering av gjennomføringen av emnet og studentenes oppnåelse av læringsutbyttet», og «Andre vurderinger knyttet til emnet». Du åpner feltene ved å trykke på den enkelte raden (1), og fyller inn relevant tekst. I hvert felt finner du hjelpetekst-bokser (2) som kan veilede deg i evalueringen. Når du har skrevet noe trykker du på lagre (3) under tekstfeltet. Du kan også trykke på lagre alle endringer (4) for å lagre alle feltene samtidig.

Skjermbilde som viser stegene for å endre tekst, samt lagre endringer i tekstfeltet

Vurdering av utviklingen i emnet

Det første tekstfeltet skiller seg litt ut fra de andre. Her vil tiltak - men ikke oppgaver, og notater - fra tidligere evaluering listes opp. Tiltak fra forrige evaluering vil listes her uansett om de har blitt fullført eller ikke, mens eldre tiltak vil bare følge med dersom de ikke har blitt fullført. Tanken er at man bruker dette feltet til å evaluere gjennomføringen av disse tiltakene, eventuelt hvorfor de ikke har latt seg gjennomføre enda. Mer om tiltak kan du lese i avsnittet om oppfølgingsplanen lengre nede i wikien.

Bildet viser et eksempel på utfylt tekstfelt med tidligere tiltak fra handlingsplanen til emnet. Tiltakene listes opp og status er inkludert.

Legg til emne-/rapportansvarlig og bidragsytere

I boksen til høyre for tekstfeltene står diverse informasjon om emnet: «Emnekode/semester», «Ansvarlig enhet», «Studiepoeng», «Sted», «Emne-/ rapportansvarlig», «Bidragsytere» og «Inngår i følgende studieprogram».

De fleste feltene her er bare til informasjon, men under feltene «Emne-/rapportansvarlig» (1) og «Bidragsytere» (2) kan du legge til personer. De du setter som emne- og rapportansvarlig vil få samme KASPER-tilgang til emnet som emneansvarlig har, inkludert eierskap for referansegruppens team, og det å kunne publisere emnerapporten. Bidragsytere vil kunne skrive i emnerapporten, opprette element i utviklingsplanen og laste opp vedlegg, men ikke publisere rapporten eller opprette referansegruppe.

Merk at du kan bare legge til én ekstra emne-/rapportansvarlig, men så mange bidragsytere du trenger.

Felt med informasjon om emnet

Oppfølgingsplan for emnet

Her finner du en oversikt over tiltak, oppgaver, og notater som har blitt opprettet for emnet. Disse vil følge med emnerapportene fra semester til semester, og være sortert i faner bortover.

Tiltak

Tiltak er tenkt å være hovedverktøyet som lar en spore utviklingen av emnet. Nye tiltak vil bli publisert sammen med emnerapporten, og utgjør oppfølgingsplanen for emnet inntil de har blitt satt som fullført. Når et tiltak opprettes kan emneansvarleg velge om de ønsker tilbakemelding fra ledelsen på det.

Ledelsen på instituttet vil se alle oppfølgingsplaner med foreslåtte tiltak fra emnene i KASPER under «Oversikt emnerapporter». Dersom emneansvarlig har bedt om tilbakemelding på et tiltak kan denne tilbakemeldingen gis derfra.

Oppgaver og notater

Oppgaver og notater kan brukes til å lagre personlige gjøremål eller andre ting som må huskes, som er av en sort som ikke trenger å publiseres med rapporten.

Behandle elementer i oppfølgingsplanen

 1. For å legge nye tiltak eller andre elementer til utviklingsplanen, trykk på «+Opprett» øverst til venstre.
  Bilde med pil som peker på +-ikonet og "opprett"-knappen
 2. I vinduet som dukker opp er det seks felter.
  • Tittel: Her gir du en beskrivende tittel. Dette feltet er obligatorisk for å få opprettet elementet.
  • Beskrivelse: Her kan du gi en mer utfyllende beskrivelse om hva elementet handler om.
  • Kategori: Her klikker du på nedtrekksmenyen for å velge om det er tiltak, oppgave, eller notat du oppretter.
  • Ansvarlig: I dette feltet står det hvem som er ansvarlig. Dette er automatisk satt til emneansvarlig, men kan byttes til noen andre. Du fjerner ansvarlige ved å klikke på «X»-en ved navnet deres (1), og så søke opp den du vil legge til.
  • Frist: Her får opp en kalender du kan bruke til å sette en frist.
  • Status: Nedtrekksmenyen lar deg velge en status. Standardinnstillingen er «Ikke fullført»
  • Dersom det du oppretter er et tiltak som behøver tilbakemelding fra instituttledelsen, huker du av boksen nederst til venstre (2).
  • Når du har fylt ut aktuelle felt klikker du «Lagre» (3).Skjermbilde av feltene som skal fylles ut ved oppretting av elementer. Markør 1 viser hvor man fjerner en ansvarlig. Markør 2 viser hvor man huker av for titlak som skal ha tilbakemelding. Markør 3 viser hvor man trykker for å lagre.
 3. Ønsker du å registrere et element som fullført, eller gjøre noen andre endringer, velg et av elementene (1) og deretter klikk på «Detaljer» (2). Du vil nå komme til samme vindu som i steget over, hvor du kan gjøre endringene.
  Skulle du trenge å sortere oppgavene etter status, klikker du på knappen oppe i høyre hjørne (3).

  Redigere eksisterende utviklingsplaner

Vedlegg

Her kan du legge dokumenter til emnerapportens datagrunnlag. Dette kan vere rapporter, undersøkelser, møtereferat, eller andre former for data som danner grunnlaget for rapporten, og/eller støtter opp under tiltakene dine.

NB: Etter at rapporten har blitt publisert vil det ikke være mulig å legge til flere vedlegg uten å trykke «Avpubliser» først. Dette gjør du ved å klikke den blå knappen nederst til venstre på siden, der publiserknappen er til vanlig. Husk å publisere rapporten på nytt etterpå.

Her har du to muligheter: «Last opp vedlegg til emnerapporten» (1) eller «Legg til lenke til datagrunnlag» (2).

Skjermbilde av elementene "vedlegg" og "datagrunnlag" på høyre side av modulen

 1. Når du klikker «Last opp vedlegg til emnerapporten» får du opp en dialogboks som du enten drar filer inn i, eller klikker på for å få opp dokumentene på din datamaskin. Før du laster opp velger du en "Kategori" fra nedtrekksmenyen (1) og skriver en beskrivelse av dokumentet (2). NB: kun ett av vedleggene bør være «Referansegrupperapport». Andre bidrag fra referansegruppen kan f.eks. legges til som «Annet»
  Dialogboks for å laste opp vedlegg. Boksen viser et felt for valg av kategori og et felt for å skrive beskrivelse
 2. Når du klikker «Legg til lenke til datagrunnlag» får du opp en dialogboks der du gir navn til lenken og legger til nettadressen (URL).Dialogboks for å legge til lenke

Karakterdata

Her finnes også en knapp for å laste inn karakterdata. Med denne får du lastet inn karakterdata i form av et søylediagram. Disse tallene blir hentet fra FS og er først tilgjengelige etter sensur.

NB 1: Å laste inn karakterdata her er kun til eige bruk i evalueringsarbeidet. Når du publiserer rapporten til Studiekvalitetsportalen vil karakterdata bli med der uansett om du har lastet de inn her eller ikke.

NB 2: På grunn av GDPR-hensyn vil karakterdata ikke kunne vises for emner der det er færre enn 4 studenter som har fått en gitt karakter.

Skjermbilde av elementer "karakterdata" på høyre side av modulen

Studentmedvirkning

Studentmedvirkning blir ofte gjennomført med referansegrupper og tilhørende rapport. Hvis du har brukt teams-løsningen knyttet til KASPER vil referansegruppen legges til som vedlegg i rapporten når du publiserer den fra prosesstøttefanen. Merk: Det bør kun være en fil som er beskrevet som referansegrupperapport. Viss du legger til midtveisrapporter, spørreundersøkelser eller andre former for studentmedvirkning velger du en annen beskrivelse når du laster de inn, jf. avnittet over.

Publiser emnerapport

Når du har lagt inn all relevant informasjon i emnerapporten klikker du på «Publiser» nederst på siden. Etter publisering blir rapporten tilgjengelig i NTNU sin studiekvalitetsportal.

Klikk publiser

Dersom man ønsker å gjøre endringer i en publisert emnerapport, må man først avpublisere rapporten ved å trykke på knappen «Avpubliser», nederst på siden. Da blir rapporten fjernet fra Studiekvalitetsportalen, og du kan gjøre de nødvendige endringene. Når du er ferdig klikker du «Publiser» igjen. Rapporten vil da dukke opp i rapportportalen igjen, med endret versjonsnummer.

Se også

Kontakt