Wikier

KASPER -...

KASPER - Administrere tilganger

Denne brukerveiledningen viser hvordan du administrerer tilganger til fakultetsadministratorer, FS-saksbehandlere og instituttadministratorer. Vi har også en Panopto-video som dekker same tema.

Er det du selv som mangler tilgang, kan du snakke med KASPER-kontakten for ditt institutt eller fakultet.

Samleside for KASPER|Sider merket med "KASPER"

Kom i gang

Du kommer direkte til tilgangssiden ved å trykke på knappen under.

  Logg inn

Du kan også komme deg hit fra startsiden ved å først trykke på «Administrasjon», og så «Tilganger» .

Illustrasjon av "Administrasjon" på hovedsiden til KASPERIllustrasjon av "Tilganger" under "Administrasjonsverktøy"

Du kommer til en side med oversikt over alle fakultetene. Her velger du ditt fakultet.

Illustrasjon av "Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap" valgt blant andre fakulteter

Du kommer nå til en side som heter «Administrere tilganger». På denne siden kan du administrere tilganger til fakultetsadministratorer, FS-saksbehandlere og instituttadministratorer.

Fakultetsadministratorer kan legge til og fjerne fakultetsadministratorer, FS-saksbehandlere og instituttadministratorer.

Instituttadministratorer kan legge til nye og fjerne andre instituttadministratorer. Instituttadministratorer får tilgang til verktøymodulen Emneadministrasjon for sitt institutt.

Skjermbilde av en oversikt over fakultetsadministratorer, FS-saksbehandlere og mulighet til å oppdatere instituttadministratorer

Administrere tilganger

Fakultetsadministratorer og FS-saksbehandlere

For å legge til fakultetsadministratorer klikker du i tekstboksen (1) og søker etter personen du vil legge til. For å fjerne noen klikker du på «x»-en ved navnet deres. Klikk til slutt på «Oppdater fakultetsadministratorer» (2) for å lagre endringene du har gjort.

Følg samme prosedyre for å legge til eller fjerne FS-saksbehandlere.

Skjermbilde av tekstboks og knapp for "Oppdater fakultetsadministratorer" under menyen "Fakultetsadministratorer", og skjermbilde av tekstboks og knapp for "Oppdater FS-Saksbehandlere" under menyen "FS-Saksbehandlere"

Instituttadministratorer

For å legge til instituttadministratorer velger du først institutt ved hjelp av nedtrekksmenyen «Velg institutt» (1). Deretter klikker du i tekstfeltet under og søker opp de du vil legge til (2). For å fjerne noen klikker du på «x»-en ved navnet deres. Klikk til slutt på «Oppdater instituttadministratorer» (3) for å lagre endringene.

Skjermbilde av feltet under menyen "Instituttadministratorer". Feltet inkluderer nedtrekksmenyen, tekstboks og knapp for "Oppdater instituttadministratorer"

Se også

Kontakt