Saksbehandling ved NTNU

Saksbehandling ved NTNU

For medarbeidere

Saksbehandling ved NTNU - ingress

Denne siden er for saksbehandlere og ledere. Her finner du oppdatert informasjon om mottaksfasen, som vi er inne i, nå, før vi går inn i innføringsfasen av nytt system.

Oppgaver i mottaksfasen av NTNU Sak

Oppgaver i mottaksfasen

Både ledere og saksbehandlere bør forberede seg mens vi venter på innføringen av det nye systemet. Dette kan du for eksempel gjøre ved å gjennomføre opplæring, enten på egen hånd eller sammen med andre, rydde i dagens system og ved å dele informasjon lokalt ved din enhet.

Se også nåværende plan for opplæring før innføring.

Opplæring i offentlig forvaltning og NTNU Sak

Læringsressurser

Spesifikke virksomhetsområder

Spesifikke virksomhetsområder

Dette er sider på Innsida med informasjon spesifikt for de ulike saksområdene og saksprosessene, som eies og forvaltes av de ansvarlige for disse områdene. Hvis det er andre sider som bør lenkes til i stedet, ta kontakt med prosjektet.

Utdanning

Internadministrasjon

Forskning

Formidling

Museum og samling

NTNU Sak forvalter ikke innholdet på sidene det lenkes til. Hvis de inneholder feil eller trenger oppdatering, ta kontakt med eier av siden direkte.

 

Innføringsprosjektet NTNU Sak

Learning portal portlet