Wikier

Rutiner for samlingsforvaltning Kulturhistorie

Her finner du rutiner og retningslinjer for den kulturhistoriske samlingsvirksomheten.

Samlingsplan

Innsamling av materiale

Innordning av gjenstander og prøver i samlingene

Avlevering av dokumentasjon/kildemateriale

Kassasjon og avhending (deaksesjon)

Utlån

Analyse

Generelle ressurser og brukerveiledninger