Wikier

Rutiner for arkeologisk feltarbeid ved NTNU Vitenskapsmuseet

1 Innhold

På denne siden vil du finne beskrivelser av rutiner og praksis knyttet til arkeologisk feltarbeid ved NTNU Vitenskapsmuseet. Dette inkluderer forarbeid, feltarbeid og etterarbeid.

Siden er ikke ment å fungere som en utfyllende beskrivelse av feltmetodikk, men som en retningslinje for dokumentasjonsstandard, rapportskriving og arkivering ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Alle er velkommen til å komme med tilbakemelding på innholdet i rutinedokumentene.


2 HMS

Vitenskapsmuseet har en rolle i kulturminneforvaltningen gjennom Lov om kulturminner  og har et ansvar etter lovens forskrifter.

Alle som deltar på feltarbeid ved NTNU får utdelt HMS-dokumentasjon i forbindelse med ansettelse og oppstart. Man er forpliktet å sette seg inn i dette. Alle dokumenter tilknyttet HMS og feltarbeid ved NTNU finnes også her: Retningslinje for HMS ved feltarbeid

 Vedlegg:

Førstehjelpsutstyr


3 Forarbeid

Under forarbeidet er det flere rutiner som må gjennomgås. Her vil du finne informasjon om viktige kontaktpersoner, tilganger og utstyr (se utstyrsliste under vedlegg). I tillegg til dette er det laget en oversikt over viktige rutiner som opprettelse av Intrasisprosjekt, aksesjonsnummer og gjennomføring av en HMS-gjennomgang.

Dokument:

a Viktige kontaktopplysninger og rutiner ved forarbeid

Vedlegg:

Ansattliste

Utstyrsliste


4 Dokumentasjon i felt

Her finnes informasjon om feltrutiner knyttet til ulike typer dokumentasjon, funnbehandling, prøveuttak og digital oppmåling.

Dokumenter:

a Feltdagbok

b Innmåling

c Fotogrammetri

d Digitale dokumentasjonsskjema

e Fotografering

f Merking av funn og prøver

g Funnbehandling

h Prøvetaking

i Tegning

Vedlegg:

Innmålingskoder til Intrasis


5 Etterarbeid

Etter at utgravningen er ferdig skal dokumentasjonen sikres, bearbeides og arkiveres, og det skal skrives en utgravningsrapport. Arbeidet utføres i tilegnete lokaler ved NTNU Vitenskapsmuseet, på Kalvskinnet.

For utdypende retningslinjer knyttet til katalogisering og arkivering, se rutineside for samlingsforvaltning kulturhistorie.

Dokumenter:

a Arbeidssted og praktisk informasjon

b Katalogisering og funnbehandling

c Innordning av foto

d Arkivering av originaltegninger

e GIS

f Rapport

g Avlevering og prosjektavslutning

Vedlegg:

Forside arkeologisk rapport

Innhold arkeologisk rapport mal (opplastet 2015-12-15)

Bakside arkeologisk rapport


6 Skjema

a Fotoliste

b Snittskjema

c Prøvestikkskjema

d Ruteskjema


Kontakt: Raymond Sauvage mailto:raymond.sauvage@ntnu.no 

4681 Visninger