Wikier

Opplæring i saksbehandling ved NTNU

På disse sidene finner du opplæringsmateriale for deg som ansatt som jobber med saksbehandling ved NTNU. I vår virksomhet driver vi med saksbehandling innen flere saksområder, for å understøtte kjernevirksomheten med forskning, utdanning og innovasjon. Vi har et stort omfang av saker innen HR og personalforvaltning, samt utdanning med ulike typer studentsaker.

Mange ansatte kjenner seg kanskje ikke igjen i betegnelsen saksbehandler, men som en del av den offentlige forvaltningen er det trolig treffende for en del av arbeidsoppgavene mange gjør. Du kan lese mer om dette på siden Bli kjent med offentlig forvaltning ved NTNU.

Basiskurs i saksbehandling

For å heve kvaliteten i saksbehandling har vi høsten 2022 pilotert et kurs i basis saksbehandling ved NTNU, med fokus på forståelse og anvendelse av ulike regelverk, rollen som saksbehandler, samt hva som inngår i arbeidet med saksbehandling. Opplæringen består av følgende tema:

 1. Rolle og etikk
 2. Starten på en sak
 3. Vurdering
 4. Vedtak
 5. Klagebehandling

Spørsmål og refleksjonsoppgaver

På de underliggende sidene finner du spørsmål for refleksjon og eventuell diskusjon med kollegaer på din enhet, ment å være spesifikk for deg som ansatt ved NTNU og godt egnet for faglig drøfting.

Dybdekurs i saksbehandling

Det ble høsten 2022 også startet opp utvikling av egne temakurs innen saksbehandling, da spesielt med fokus på ulike reglementet ved NTNU. Kursene baserer seg på behov som er kartlagt blant fagspesialistgruppene i prosjektet NTNU Sak, som viste et behov å få bedre forståelse for regelverk og praksis på områder som informasjonssikkerhet og personvern. Disse inkluderer:

 • Fullmakter i delegasjonsreglementet

Denne siden og underliggende sider forvaltes av kommunikasjonsansvarlige i NTNU Sak.

Child Pages (6)

 • Dybdekurs i saksbehandling

  Innholdsfortegnelse [-] Fullmakter i delegasjonsreglementet ved NTNU Fullmakter i delegasjonsreglementet ved NTNU I dette kurset vil du lære om: Delegasjonsreglementet ved NTNU, slik at du kan...

 • Klagebehandling ved NTNU

  Innholdsfortegnelse [-] Hva er klagerett, og hvem har det? Hvor lang tid har man på å saksbehandle? Når opprettholdes eller oppheves vedtaket? Sjekkliste for klagesaker Klagebehandling er en del av...

 • Rolle og etikk i saksbehandling

  Innholdsfortegnelse [-] Hva vil det si å være saksbehandler i en statlig virksomhet som NTNU? Hva er god forvaltningsskikk? Etiske retningslinjer for statstjenesten Etiske retningslinjer ved NTNU...

 • Starten på en sak

  Innholdsfortegnelse [-] Begrepsavklaring og prinsipper Viktigheten av saksbegrepet NTNU og andre forvaltningsorgan Veiledningsplikten Taushetsplikten Diskusjonsoppgaver Studiesaker Henvendelse før...

 • Vedtak i saksbehandling

  Innholdsfortegnelse [-] Ulike typer vedtak Formulering av vedtak Formidling og offentliggjøring av vedtak Når er en sak tilstrekkelig opplyst? Diskusjonsoppgaver HR-sak – Kvalitetssikring av...

 • Vurderinger i saksbehandling

  Innholdsfortegnelse [-] Er saken tilstrekkelig opplyst? Er likebehandlingsprinsippet fulgt? Unntak Kan saksbehandlingstiden overholdes? Er dokumentet arkivverdig? Diskusjonsoppgaver Studiesak –...