Språkvelger

English

Banner - Publisering

Publisere forskning

For ansatte

Toppartikkel

ikon:klubbeNTNU krever åpen tilgang

Alle publikasjoner fra NTNU skal være åpent tilgjengelig. Se hvordan du publiserer med åpen tilgang

ikon:bindersCristin = Åpen tilgang

Publikasjoner som registreres i Cristin blir åpent tilgjengelig i NTNUs vitenarkiv NTNU Open. Dermed oppfylles kravet om åpen tilgang.

ikon:dollartegnFinansiering av åpen publisering

Se hva avtaler for åpen publisering ved NTNU dekker. Informasjon om publiseringsordningen.

Publiseringsprosessen

Publiseringsprosessen

Før du skal publisere bør du alltid sjekke om publiseringskanalen er på nivå 1 eller 2 i register over vitenskapelige publiseringskanaler. Registeret har også informasjon om:

NTNUs krav 

For å oppfylle kravene om åpen tilgang ved NTNU må du: 

Ekstern finansiering? 

Har din forskning finansiering fra NFR, EU eller en annen Plan S-finansiør? Da må du i tillegg bruke Journal Checker Tool  for å sjekke om publiseringskanalen er kompatibel med kravene i Plan S. 

Andre eksterne finansiører kan ha andre krav. Sjekk din prosjektkontrakt for vilkår. 

Krav og retningslinjer til åpen tilgang

 

Ansatte står fritt til å forvalte sin opphavsrett til faglitterære publikasjoner selv, men NTNU anbefaler at ansatte prøver å beholde opphavsrett. 
 

Anbefalte lisenser

For å beholde opphavsretten anbefaler NTNU lisensen Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal (CC BY 4.0). Denne tillater friest mulig gjenbruk av vitenskapelige publikasjoner, samtidig som forfatteren blir kreditert.

Se NTNUs retningslinjer for åpen vitenskap og anbefalte lisenser.

Ved signering av publiseringskontrakt med en utgiver, bør forskere være oppmerksomme på hvilke rettigheter de beholder og hvilke rettigheter de overdrar til utgiveren.

 

Når du skal registrere dine publikasjoner i Cristin, er det viktig at du registrerer samme adresse som du oppgir i publikasjonen.


Sikre din forskeridentitet
ORCID - Open Researcher and Contributor ID er en internasjonal standard for unik identifisering av forskere og bidragsytere til forsking.

En ORCID-identifikator knyttes til forskingsaktiviteter og kan anvendes i hele din akademiske karriere. Forskingsresultater blir med ORCID knyttet til samme forsker selv om det skjer endringer i navn, bosted eller arbeidssted/forskingsinstitusjon i Norge eller i resten av verden.

 

Egenarkivering betyr at en fulltekstversjon av et forskningsarbeid lastes opp til et åpent, institusjonelt vitenarkiv. For NTNU er dette NTNU Open
 

Arkivere publikasjon

Du skal som forfatter sørge for å laste opp fulltekst av dine arbeider i Cristin så raskt som mulig. Følg Cristins Trinn for trinn veiledning til hvordan du egenarkiverer.

Hvilken versjon skal du laste opp?
Du skal laste opp Akseptert fagfellevurdert versjon/AAM - Author's accepted manuscript. Har du ikke denne versjonen selv kan du få den fra korresponderende forfatter. 
 
Universitetsbiblioteket sørger for
  • At opplasta filversjon er i overenstemmelse med utgivers policy.
  • Å sjekke eventuell sperrefrist (embargo) fra utgiver og når en egenarkivert artikkel kan gjøres åpent tilgjengelig, samt iverksetter denne sperrefristen i NTNU Open.
  • At alle fulltekster oppfyller utgivers forutsetninger i NTNU Open.


Arkivere doktoravhandling 


Arkivere data

Har du data du vil publisere, kan du gjøre dette i NTNUs arkiv for forskningsdata, NTNU Open Research Data.
 
For mer informasjon, se arkivere forskningsdata.

Hvordan kan jeg få dekket utgiftene ved åpen publisering? 

NTNU har en publiseringsordning.

 

Er tidsskriftet jeg ønsker å publisere i inkludert i en OA-avtale hos NTNU? 

Du kan søke på tidsskriftet i register over vitenskapelige publiseringskanaler. Registeret har informasjon om avtaler for åpen publisering. Se etter U (for UNIT) og dobbeltsjekk at NTNU er med i oversikten over hvilke institusjoner som er inkludert i avtalen.  

Du kan også sjekke NTNUs sider med avtaler for publisering med åpen tilgang

 

Hvilken lisens skal jeg velge?  

Ansatte står fritt til å forvalte sin opphavsrett til faglitterære publikasjoner selv, men NTNU anbefaler at ansatte prøver å beholde opphavsrett.  
 
For å beholde opphavsretten anbefaler NTNU lisensen Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal (CC BY 4.0). Denne lisensen tillater friest mulig gjenbruk av vitenskapelige publikasjoner, samtidig som forfatteren blir kreditert. Se NTNUs retningslinjer for åpen vitenskap og anbefalte lisenser. 

 

Hvordan kan jeg vite om et tidsskrift oppfyller Plan S-kravene?  

Tidsskriftet må ligge på nivå 1 eller 2 i registeret over vitenskapelige publiseringskanaler

Bruk deretter Journal Checker Tool for å se om kanalen oppfyller kriteriene til Plan S. Legg inn følgende informasjon: Tidsskriftets navn eller ISSN, navn på finansiør (kravene i Plan S gjelder for et utvalg forskningsfinansiører) samt navnet på institusjonen du er tilknyttet. 

 

Tidsskriftet krever at jeg skal publisere data, hvordan gjør jeg det?   

Det finnes flere måter å publisere data på. NTNU har et eget dataarkiv som heter NTNU Open Research Data. For mer informasjon om publisering og deling av data, se NTNUs støttetjeneste for datahåndtering, Research Data @NTNU

 

Hva er NTNU Open? 

NTNU Open er NTNUs institusjonelle vitenarkiv. Når du laster opp publikasjoner i Cristin blir disse overført til NTNU Open. 

 

Hva er egenarkivering?  

Egenarkivering betyr at en fulltekstversjon av et forskningsarbeid lastes opp i et åpent vitenarkiv. Du gjør dette ved å registrere og laste opp dine vitenskapelige publikasjoner i Cristin

 

Hvordan laster jeg opp publikasjonen min i Cristin? 

Se NTNUs temasider om egenarkivering i Cristin. NTNU anbefaler at man laster opp Akseptert fagfellevurdert versjon (AAM). Hvis publikasjonen er Open Access med Creative Commons-lisens er det publisert versjon man bør laste opp.  

 

Hvordan finner jeg ut om tidsskriftet tillater egenarkivering i NTNU Open?  

De fleste forlag tillater en eller annen form for egenarkivering. NTNU anbefaler at man laster opp Akseptert fagfellevurdert versjon (AAM) i Cristin, da det er denne versjonen forlag oftest tillater at man egenarkiverer. Hvis publikasjonen er Open Access med Creative Commons-lisens kan man alltid laste opp publisert versjon. Universitetsbiblioteket passer på at publikasjonen ikke blir tilgjengeliggjort i NTNU Open før eventuelle embargoer er utløpt. 

 

Fant du ikke svar på det du lurte på? Ta kontakt med publishing@ub.ntnu.no