Wikier

Publisere med åpen tilgang - Open Access

NTNU gjør det mulig for deg å publisere dine vitenskapelige arbeider med åpen tilgang. På denne siden kan du finne informasjon om hvordan du publiserer med Open Access.

English version: Publish with Open Access


Temaside om publisering


Hva er åpen publisering?

Åpen publisering, eller Open Access (OA), innebærer at fagfellevurderte, vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på Internett. Forfatteren(e) beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir tillatelse til at alle med tilgang til Internett kan lese og benytte den.

Opphavsretten til Open Access-publikasjoner opprettholdes som regel ved hjelp av Creative Commons-lisenser. Disse lisensene regulerer hvilken bruk som kan gjøres av teksten, og sikrer at forfatteren får den anerkjennelse for sitt arbeide som han/hun fortjener.

Hvorfor skal du publisere Open Access?

Det er mange gode grunner til å publisere åpent:

  • Forskningen din blir tilgjengelig også for forskere og institusjoner som ikke har råd til å opprettholde abonnementstidsskrifter med stadig økende kostnader.
  • Fordi forskningen din blir lettere tilgjengelig og mer synlig, kan den få større gjennomslagskraft. Åpent tilgjengelige publikasjoner blir blant annet lest mer og sitert oftere enn publikasjoner i abonnementstidsskrifter.
  • Forskningen din blir åpent tilgjengelig også for allmennheten, og kan dermed få større gjennomslag i den offentlige samtalen.
  • De som finansierer forskningen din stiller krav til åpen publisering. Både EU og Norges Forskningsråd krever nå at publikasjoner de har finansiert gjøres Open Access. Forskningsrådet har nå innført en ny finansieringsordning av OA, som betyr at slike utgifter ikke skal tas med i prosjektsøknaden.

Hvordan publiserer du Open Access?

Det finnes ulike veier til åpen publisering:

Egenarkivering (”Grønn OA”)

Du har allerede publisert en artikkel i et fagfellevurdert tidsskrift, og gjør en kopi av publikasjonen tilgjengelig i NTNUs institusjonelle arkiv, NTNU Open. Se informasjon om hvordan du gjør dette her: Egenarkivering og NTNUs rettighetsstrategi

Etter fullført disputas kan du også publisere avhandlingen din med åpen tilgang i NTNU Open, se hvordan her: Publisere doktoravhandlingen din i NTNU Open

Open Access-publisering (”Gull OA”)

Denne formen for Open Access innebærer at du publiserer i et åpent, fagfellevurdert tidsskrift eller bokserie. NTNU har en publiseringsordning for åpen publisering.

Vi anbefaler at du publiserer i en publiseringskanal som er godkjent på nivå 1 eller 2 i DBHs register over publiseringskanaler og i tilfellet tidsskrift registrert i Directory of Open Access Journals, DOAJ. Registrering i DOAJ sikrer at tidsskriftet tilfredsstiller rimelige krav til Open Access.

Å undersøke DOAJ-registrering er viktig fordi det eksisterer en lang rekke useriøse aktører som forsøker å lokke forskere til å publisere i tidsskrifter med mangelfull eller fraværende fagfellevurdering.

Frikjøp av enkeltartikler i abonnementstidsskrifter (”Hybrid Open Access”)

Mange abonnementstidsskrifter tilbyr deg å betale en avgift for at de skal gjøre artikkelen din fritt tilgjengelig. Slik publisering medfører gjerne at institusjonene betaler dobbelt for publikasjoner, først gjennom abonnement og så gjennom frikjøp av våre publikasjoner i disse kanalene. NTNU har forhandlet fram avtaler med ulike forlag for å unngå nettopp dette, og for å sikre at NTNU dekker kostnadene for våre korresponderende forfattere. Se oversikt over avtalene her: Avtaler for publisering med åpen tilgang

Etablere OA-tidsskrift eller gjøre et eksisterende tidsskrift om til Open Access

NTNU Universitetsbiblioteket har etablert tjenesten NTNU Open Access Journals for forskere og fagmiljøer som ønsker å starte opp fagfellevurderte Open Access-tidsskrifter, eller gjøre om eksisterende tidsskrifter til Open Access.

Hvordan dekke publiseringskostnaden til OA?

NTNU har en publiseringsordning som dekker kostnadene til åpen publisering i:

  • tidsskrifter som inngår i overgangsavtaler (publiser- og les-avtaler)
  • rene Open Access tidsskrifter (gull OA)
  • rene Open Access-bøker (gull OA)
  • Open Access infrastruktur

Se mer informasjon om ordningen her: Publiseringsordning

Kontakt

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket.