Wikier

Sider med tagg open access .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
Avtaler for publisering med åpen tilgang Godkjent 11.9 Lene Johansen Løkkhaug 3 dager siden Skriv ut
Agreements for Publishing Open Access Godkjent 9.5 Lene Johansen Løkkhaug 3 dager siden Skriv ut
Egenarkivering og rettighetsstrategi Godkjent 3.7 Emma Louise Walton 19 dager siden Skriv ut
Self-archiving and Rights Retention Strategy Godkjent 2.3 Emma Louise Walton 19 dager siden Skriv ut
Publish with Open Access Godkjent 1.9 (Mindre endring) Lene Johansen Løkkhaug 1 Måned siden Skriv ut
Arkivere forskningsdata Godkjent 2.2 (Mindre endring) Hanne Smevik 2 Måneder siden Skriv ut
FAIR forskningsdata Godkjent 1.1 (Mindre endring) Hanne Smevik 2 Måneder siden Skriv ut
FAIR research data Godkjent 1.2 (Mindre endring) Hanne Smevik 2 Måneder siden Skriv ut
NTNU Open Data Godkjent 1.3 (Mindre endring) Hanne Smevik 2 Måneder siden Skriv ut
NTNU Open Data Godkjent 1.5 (Mindre endring) Hanne Smevik 2 Måneder siden Skriv ut
Publisere doktoravhandling i NTNU Open Godkjent 1.1 (Mindre endring) Ida Eir Lauritzen 4 Måneder siden Skriv ut
Publish doctoral theses in NTNU Open Godkjent 1.1 (Mindre endring) Ida Eir Lauritzen 4 Måneder siden Skriv ut
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 3.0 (Mindre endring) Kristina Uldahl 4 Måneder siden Skriv ut
Publication funding arrangements Godkjent 1.8 Ida Eir Lauritzen 6 Måneder siden Skriv ut
Etablere Open Access-tidsskrift Godkjent 1.1 (Mindre endring) Ida Eir Lauritzen 7 Måneder siden Skriv ut
Establish an Open Access Journal Godkjent 1.1 (Mindre endring) Ida Eir Lauritzen 7 Måneder siden Skriv ut
Publiseringsordning Godkjent 2.2 (Mindre endring) Lene Johansen Løkkhaug 1 År siden Skriv ut
How to find available articles Godkjent 1.2 Marit Brodshaug 1 År siden Skriv ut
Hvordan finne tilgjengelige artikler Godkjent 1.1 Marit Brodshaug 1 År siden Skriv ut
Open Access publisering - IE Godkjent 1.0 Migrert 2 År siden Skriv ut