Wikier

Sider med tagg open access .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
Publisere doktoravhandling i NTNU Open Godkjent 1.1 (Mindre endring) Ida Eir Lauritzen 1 Time siden Skriv ut
Publish doctoral theses in NTNU Open Godkjent 1.1 (Mindre endring) Ida Eir Lauritzen 1 Time siden Skriv ut
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 3.0 (Mindre endring) Kristina Uldahl 2 timer siden Skriv ut
Agreements for Publishing Open Access Godkjent 9.2 (Mindre endring) Lene Johansen Løkkhaug 2 dager siden Skriv ut
Avtaler for publisering med åpen tilgang Godkjent 11.4 (Mindre endring) Lene Johansen Løkkhaug 2 dager siden Skriv ut
Publication funding arrangements Godkjent 1.8 Ida Eir Lauritzen 2 Måneder siden Skriv ut
FAIR forskningsdata Godkjent 1.0 Marit Brodshaug 2 Måneder siden Skriv ut
NTNU Open Data Godkjent 1.4 (Mindre endring) Ane Møller Gabrielsen 3 Måneder siden Skriv ut
NTNU Open Data Godkjent 1.2 (Mindre endring) Ane Møller Gabrielsen 3 Måneder siden Skriv ut
Etablere Open Access-tidsskrift Godkjent 1.1 (Mindre endring) Ida Eir Lauritzen 3 Måneder siden Skriv ut
Establish an Open Access Journal Godkjent 1.1 (Mindre endring) Ida Eir Lauritzen 3 Måneder siden Skriv ut
FAIR research data Godkjent 1.1 Kristina Uldahl 4 Måneder siden Skriv ut
Arkivere forskningsdata Godkjent 1.6 (Mindre endring) Ane Møller Gabrielsen 5 Måneder siden Skriv ut
Publish with Open Access Godkjent 1.8 Marit Brodshaug 6 Måneder siden Skriv ut
Publiseringsordning Godkjent 2.2 (Mindre endring) Lene Johansen Løkkhaug 11 Måneder siden Skriv ut
How to find available articles Godkjent 1.2 Marit Brodshaug 1 År siden Skriv ut
Hvordan finne tilgjengelige artikler Godkjent 1.1 Marit Brodshaug 1 År siden Skriv ut
Egenarkivering og rettighetsstrategi Godkjent 3.6 Marit Brodshaug 1 År siden Skriv ut
Self-archiving and Rights Retention Strategy Godkjent 2.2 Marit Brodshaug 1 År siden Skriv ut
Open Access publisering - IE Godkjent 1.0 Migrert 2 År siden Skriv ut