Wikier

Publiseringsordning

Publisering ved NTNU administreres av Universitetsbiblioteket og publiseringskostnadene dekkes av en felles litteratur- og publiseringsramme.

Rammen dekker åpen publisering i tidsskrifter som inngår i overgangsavtaler (publiser- og les-avtaler), publisering i Open Access tidsskrifter og rene Open Access-bøker (gull OA) og Open Access infrastruktur.

Det er en forutsetning at de er godkjent på nivå 1 eller 2 i Register over vitenskapelige publiseringskanaler.


English version - Publication funding arrangements

Mer informasjon om publisering: Avtaler for publisering med åpen tilgang | Temaside om publisering | Sider merket med Open Access 


Publisere i tidsskrifter

Det er bare korresponderende forfatter (Corresponding Author) som dekkes av NTNUs ordninger. Vedkommende må ha tilhørighet til NTNU som tilsatt, student, eksternfinansiert stipendiat eller gjesteforsker. Denne tilhørigheten skal også framkomme i artikkelen, ved angivelse av forfatterens institusjonsadresse.

Gjennom disse avtalene kan du publisere åpent: Avtaler for publisering med åpen tilgang.

Finner du ikke ønsket publiseringskanal i listen over avtaler?

Send e-post til publishing@ub.ntnu.no med tittel på artikkelen, tidsskrift og ISSN nummer. Universitetsbiblioteket veileder deg gjerne i valg av publiseringskanal, hvordan du får dekket utgifter til publisering og andre spørsmål i forbindelse med publiseringsprosessen.

Publisere bøker og bokkapitler

Publiseringsordningen gir støtte til dekning av publiseringsavgift i rene Open Access-bøker, dvs at bøkene i sin helhet skal gjøres åpent tilgjengelig på nett og ha en Creative Commons-lisens. Støttebeløpet vurderes ut fra totalkostnad på utgivelsen og andel NTNU-forfattere, maks støttebeløp pr bok/ kapittel er kr 50.000, -

Biblioteket veileder deg gjerne i hvordan du får dekket utgifter til publisering og andre spørsmål i forbindelse med publiseringsprosessen.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan få dekket publiseringsavgiften i et tidsskrift som er inkludert i en av NTNUs avtaler om åpen publisering?

Korresponderende forfatter må være tilknyttet NTNU. Oppgi NTNU som institusjon når du sender inn ditt manuskript til forlaget. Bruk også din ntnu.no-epostadresse. Du vil da i løpet av publiseringsprosessen få informasjon fra forlaget om å publisere åpent uten kostnad for deg.

Hvordan få dekket publiseringsavgiften i et tidsskrift som ikke er inkludert i en av NTNUs avtaler om åpen publisering?

NTNU dekker publiseringsavgiften dersom tidsskriftet er et Open Access-tidsskrift (registrert i DOAJ) og det er på nivå 1 eller 2 i kanalregisteret. Korresponderende forfatter må ha tilhørighet til NTNU.

Send e-post til publishing@ub.ntnu.no med hvilket tidsskrift det gjelder, ISSN-nummer, samt tittel på artikkelen din.

Hvordan vet jeg om tidsskriftet er inkludert i NTNUs avtaler om åpen publisering?

Tidsskriftet er inkludert i en avtale hvis du finner det i tittelistene som ligger her: Avtaler for publisering med åpen tilgang.

Hvordan vet jeg om tidsskriftet er Open Access?

Du kan sjekke om tidsskriftet er registrert i Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Hva gjør jeg hvis jeg ikke finner tidsskriftet i DOAJ?

Ta kontakt på publishing@ub.ntnu.no så hjelper vi deg med å finne ut om tidsskriftet er Open Access.

Hvordan få dekket publiseringsavgiften til en bok?

NTNU dekker inntil kr 50 000 av publiseringsavgiften dersom hele boka publiseres Open Access med en CC-lisens og forlaget er på nivå 1 eller 2 i kanalregisteret. Boka må være fagfellevurdert, og korresponderende forfatter/redaktør må ha tilhørighet til NTNU.

Send e-post til publishing@ub.ntnu.no med hvilket forlag og bok det gjelder.

Hvordan få dekket publiseringsavgiften til et kapittel i en bok?

NTNU dekker publiseringsavgiften til et kapittel i en bok dersom hele boka publiseres Open Access med en CC-lisens og forlaget er på nivå 1 eller 2 i kanalregisteret. Boka må være fagfellevurdert, og korresponderende forfatter må ha tilhørighet til NTNU.

Send e-post til publishing@ub.ntnu.no med hvilket forlag og bok det gjelder.

Hvilke kostnader dekkes i et tidsskrift?

Publiseringsavgiften, også kalt APC (article processing charge).

Hvilke kostnader dekkes i en bok eller et kapittel?

Publiseringsavgiften, også kalt BPC (book processing charge). For hele bøker dekkes inntil kr 50 000. For et kapittel dekkes hele publiseringsavgiften.

Hvilke kostnader dekkes ikke?

Tilleggsavgifter som fargetrykk, ekstra illustrasjoner, eller ekstra sider dekkes ikke.

Kontakt

Bibliotekets publiseringsgruppe - Hvis du har spørsmål om publisering eller har endringsforslag til denne siden.