Wikier

Avtaler for publisering med åpen tilgang

NTNU har inngått avtaler for åpen publisering med flere akademiske forlag.

Dersom du er usikker på hvilket forlag/avtale det tidsskriftet du publiserer i hører til, så kan du sjekke det i NSDs oversikt over vitenskapelige publiseringskanaler

For å få dekket publiseringsavgifter i tidsskrifter/plattformer som ikke er del av disse avtalene, les mer her: NTNUs publiseringsordning


English version: Agreements for Publishing Open Access

Temaside om publisering | Hvordan publisere med åpen tilgang | NTNUs publiseringsordning


Felles for alle avtaler:

  • Korresponderende forfatter må ha tilhørighet til NTNU. I mange avtaler er også korresponderende forfattere ved St. Olavs hospital inkludert. Det er den som sender inn artikkelen til forlaget som defineres som korresponderende forfatter i avtalene. Er du eneste forfatter, regnes du automatisk som korresponderende forfatter.
  • Oppgi NTNU som institusjon også når du evt signerer en publiseringsavtale. Disse avtalene kan f.eks omtales som ‘License Agreement’, ‘Publishing Agreement’, ‘publishing contract’. Bruk din ntnu-epost både i prosessene og i korrespondanse med forlaget, slik at du unngår tvil om tilhørighet. Velg åpen publisering dersom du blir spurt.
  • Kontroller at forfatteravtalen du blir bedt om å signere ikke innebærer at du sier i fra deg rettighetene til artikkelen.
  • Ved valg av lisens anbefaler NTNU Creative Commons CC BY. Dette gir best mulighet for synlighet, spredning og gjenbruk av arbeidet senere. Med mindre annet er oppgitt, sikrer dette også at du selv beholder alle rettighetene til artikkelen. Les mer om hvilke lisenser som er godtatt av Norges forskningsråd (PDF-fil).


American Chemical Society (ACS)

Avtalens varighet1.1.2024 – 31.12.2024
Avtalen omfatterPubliseringsavgifter (APC) og lesetilgang for NTNU.
Kvalifiserte forfattereKorresponderende forfattere tilknyttet NTNU.
Artikkeltyper dekketFagfellevurderte artikler som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden.
Tilgjengelige lisenserCreative Commons CC BY.
Hva må du gjøre?Oppgi NTNU som institusjon gjennom ACS sin publiseringsprosess (PDF). Bruk din ntnu.no-epostadresse.
Tidsskrifter inkludertAlle abonnements- og OA-tidsskrifter fra ACS (Excel-fil)
Annen informasjonMer informasjon på ACS sine nettsider og openscience.no


Association for Computing Machinery (ACM)

Avtalens varighet1.1.2022 - 31.12.2024
Avtalen omfatterPubliseringsavgifter (APC) og lesetilgang for NTNU og St. Olavs hospital.
Kvalifiserte forfattereKorresponderende forfattere tilknyttet NTNU eller St. Olavs hospital.
Artikkeltyper dekketFagfellevurderte artikler som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden.
Tilgjengelige lisenserCreative Commons CC BY.
Hva må du gjøre?Tilhørighet bestemmes ved sjekk av epost-domene. Bruk din ntnu.no-eller stolav.no-epostadresse ved innsending av manuskript til forlaget.
Tidsskrifter inkludertForlagets egne tidsskrifter og 'conference proceedings'
Annen informasjonMer informasjon på openscience.no


Cambridge University Press (CUP)

Avtalens varighet1.1.2024 – 31.12.2024
Avtalen omfatterPubliseringsavgifter (APC) og lesetilgang for NTNU og St. Olavs hospital.
Kvalifiserte forfattereKorresponderende forfattere tilknyttet NTNU eller St. Olavs hospital.
Artikkeltyper dekketFagfellevurderte artikler som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden (‘Research articles’, ‘Review articles’ og ‘Rapid Communications’).
Tilgjengelige lisenserCreative Commons CC BY er anbefalt. Forlaget tilbyr også andre lisenser, men disse er ikke godkjent under Plan S og/eller de nye kontraktene til Norges forskningsråd.
Hva må du gjøre?Oppgi NTNU eller St. Olavs hospital som institusjon gjennom CUP sin publiseringsprosess (PowerPoint-fil). Bruk din ntnu.no- eller stolav.no-epostadresse. Velg åpen publisering når du signerer ‘Author publishing agreement’.
Tidsskrifter inkludertCa 340 abonnements- og 45 OA-tidsskrifter fra CUP
Annen informasjonMer informasjon på CUP sine nettsider og openscience.no


Elsevier

Avtalens varighet1.1.2022-31.12.2024
Avtalen omfatterPubliseringsavgifter (APC) og lesetilgang for NTNU og St. Olavs hospital i forlagets abonementstidsskrifter.
Publiseringsavgifter (APC) for NTNU i forlagets OA-tidsskrifter.
Evt avgifter for innsending av artikler, såkalte ‘Submission fees’, dekkes også av avtalen.
Kvalifiserte forfattereKorresponderende forfattere tilknyttet NTNU eller St. Olavs hospital (abonnementstidsskrifter).
Korresponderende forfattere tilknyttet NTNU (OA-tidsskrifter).
Artikkeltyper dekketFagfellevurderte forskningsartikler som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden.
Tilgjengelige lisenserCreative Commons CC BY er anbefalt. Forlaget tilbyr også andre lisenser, men disse er ikke godkjent under Plan S og/eller de nye kontraktene til Norges forskningsråd
Hva må du gjøre?Oppgi NTNU eller St. Olavs hospital som institusjon gjennom Elsevier sin publiseringsprosess (power-point-fil). Bruk din ntnu.no- eller stolav.no-epostadresse.
Tidsskrifter inkludertca 1 860 abonnementstidsskrifter og ca 570 OA-tidsskrifter fra Elsevier (Excel-fil)
Annen informasjonMer informasjon finnes på Elsevier sine nettsider og på openscience.no.


Frontiers

Avtalens varighet1.1.2023 – 31.12.2024
Avtalen omfatterPubliseringsavgifter (APC) for NTNU.
Kvalifiserte forfattereKorresponderende forfattere tilknyttet NTNU.
Artikkeltyper dekketArtikkeltype A og B (se under 'Article types') som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden.
Tilgjengelige lisenserCreative Commons CC BY.
Hva må du gjøre?Oppgi NTNU som institusjonstilhørighet og ‘payer’ i feltet ‘Frontiers Institutional Members’ ved innsending av manuskriptet. Bruk din ntnu.no-epostadresse.
Tidsskrifter inkludertAlle tidsskrifter fra Frontiers
Annen informasjonMer informasjon finnes på Frontiers sine nettsider og på openscience.no.


IEEE

Avtalens varighet1.3.2022 - 31.12.2024
Avtalen omfatterPubliseringsavgifter (APC) for NTNU.
Kvalifiserte forfattereKorresponderende forfattere tilknyttet NTNU.
Artikkeltyper dekketFagfellevurderte artikler som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden.
Tilgjengelige lisenserCreative Commons CC BY
Hva må du gjøre?Oppgi NTNU som institusjon gjennom IEEE sin publiseringsprosess. Bruk din ntnu.no-epostadresse.
Tidsskrifter inkludertIEEE Access og resten av forlagets OA-tidsskrifter
Annen informasjon Mer informasjon på IEEE sine nettsider.


Institute of Physics (IOP)

Avtalens varighet1.1.2024 - 31.12.2024
Avtalen omfatterPubliseringsavgifter (APC) og lesetilgang for NTNU.
Kvalifiserte forfattereKorresponderende forfattere tilknyttet NTNU.
Artikkeltyper dekketFagfellevurderte artikler som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden.
Tilgjengelige lisenserCreative Commons CC BY
Hva må du gjøre?Oppgi NTNU som institusjon gjennom IOP sin publiseringsprosess. Bruk din ntnu.no-epostadresse.
Tidsskrifter inkludertTittelliste for publisering.
Annen informasjon Mer informasjon på IOP sine nettsider og openscience.no.


MDPI

Avtalens varighet1.6.2023 – 31.12.2024
Avtalen omfatterPubliseringsavgifter (APC) for NTNU.
Kvalifiserte forfattereKorresponderende forfattere tilknyttet NTNU.
Artikkeltyper dekketFagfellevurderte forskningsartikler som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden (‘Research paper’).
Tilgjengelige lisenserCreative Commons CC BY.
Hva må du gjøre?Bruk din ntnu.no-epostadresse og velg NTNU under Institutional Open Access Program (IOAP) ved innsending av manuskript til forlaget.
Tidsskrifter inkludertAlle tidsskrifter fra MDPI.
Annen informasjonMer informasjon finnes på MDPI sine nettsider og openscience.no


Microbiology Society

Avtalens varighet1.1.2023 – 31.12.2024
Avtalen omfatterPubliseringsavgifter (APC) og lesetilgang for NTNU og St. Olavs hospital.
Kvalifiserte forfattereKorresponderende forfattere tilknyttet NTNU eller St. Olavs hospital.
Artikkeltyper dekketFagfellevurderte forskningsartikler som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden.
Tilgjengelige lisenserCreative Commons CC BY.
Hva må du gjøre?Bruk din ntnu.no- eller stolav.no-epostadresse ved innsending av artikkel til forlaget.
Tidsskrifter inkludertAlle tidsskrifter fra Microbiology Society.
Annen informasjonMer informasjon finnes på Microbiology Society sine nettsider


Open Library of Humanities (OLH)

Avtalens varighet1.1.2023-31.12.2024
Avtalen omfatterMedlemsavgift. Medlemsavgiften skal dekke publiseringskostnadene til deltagende tidsskrifter.
Kvalifiserte forfattereAlle forfattere.
Artikkeltyper dekketAlle artikler.
Tilgjengelige lisenserCreative Commons CC BY er anbefalt.
Hva må du gjøre?
Tidsskrifter inkludertAlle tidsskrifter på OLH-plattformen
Annen informasjonMer informasjon finnes på OLH sine nettsider og openscience.no


Oxford University Press (OUP)

Avtalens varighet1.1.2024 – 31.12.2024
Avtalen omfatterPubliseringsavgifter (APC) og lesetilgang for NTNU og St. Olavs hospital.
Kvalifiserte forfattereKorresponderende forfattere tilknyttet NTNU eller St. Olavs hospital.
Artikkeltyper dekketFagfellevurderte forskningsartikler som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden.
Tilgjengelige lisenserCreative Commons CC BY er anbefalt.
Hva må du gjøre?I OUP sin publiseringsprosess (PDF-fil) må du velge ‘Norwegian institutions (UNIT members)’ under 'Open Access Prepayment Account’. Bruk din ntnu.no- eller stolav.no-epostadresse. NTNU eller St. Olavs hospital skal fortsatt stå som din tilknytning i selve artikkelen.
Tidsskrifter inkludertAbonnementstidsskrifter fra OUP (Excel-fil) Tidsskrift merket med "par" er tidsskrift hvor man både kan publisere og lese via avtalen.
Annen informasjonMer informasjon finnes på OUP sine nettsider og openscience.no


Public Library of Science (PLOS)

Avtalens varighet1.4.2022 – 31.12.2024
Avtalen omfatterMedlemsavgift og publiseringsavgifter (APC) for NTNU.
Kvalifiserte forfattereKorresponderende forfattere tilknyttet NTNU.
Artikkeltyper dekketFagfellevurderte artikler som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden.
Tilgjengelige lisenserCreative Commons CC BY.
Hva må du gjøre?Oppgi NTNU som institusjon ved innsending av manuskript (der de spør om institusjonell finansiering). For tidsskriftene Biology, Medicine og Sustainability and Transformation, se egen beskrivelse (Google-presentasjon). Bruk din ntnu.no-epostadresse.
Tidsskrifter inkludertAlle tidsskrifter fra PLOS
Annen informasjonMer informasjon finnes på PLOS sine nettsider


Sage

Avtalens varighet1.1.2024 – 31.12.2024
Avtalen omfatterPubliseringsavgifter (APC) og lesetilgang for NTNU og St. Olavs hospital i forlagets abonementstidsskrifter.
Publiseringsavgifter (APC) for NTNU i forlagets OA-tidsskrifter.
Kvalifiserte forfattereKorresponderende forfattere tilknyttet NTNU eller St. Olavs hospital (abonnementstidsskrifter).
Korresponderende forfattere tilknyttet NTNU (OA-tidsskrifter).
Artikkeltyper dekketFagfellevurderte artikler som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden.
Tilgjengelige lisenserCreative Commons CC BY er anbefalt.
Hva må du gjøre?Oppgi NTNU eller St. Olavs hospital som institusjon gjennom Sage sin publiseringsprosess (PowerPoint-fil). Bruk din ntnu.no- eller stolav.no-epostadresse.
I løpet av publiseringsprosessen vil Sage gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere åpent tilgjengelig uten ekstra kostnader. Velg da åpen publisering.
Tidsskrifter inkludertCa 875 abonnementstidsskrifter og ca 170 OA-tidsskrifter fra Sage (Excel-fil)
Annen informasjonMer informasjon finnes på Sage sine nettsider og openscience.no


SciPost

Avtalens varighet1.1.2023 - 31.12.2024
Avtalen omfatterMedlemsavgift. Medlemsavgiften skal dekke publiseringskostnadene til deltagende tidsskrifter.
Kvalifiserte forfattereAlle forfattere.
Artikkeltyper dekketAlle artikler.
Tilgjengelige lisenserCreative Commons CC BY.
Hva må du gjøre?
Tidsskrifter inkludert13 tidsskrifter fra SciPost
Annen informasjonMer informasjon finnes på opencience.no


SCOAP3 (Sponsoring Consortium for OA Publishing in Particle Physics)

Avtalens varighet1.1.2022-31.12.2024
Avtalen omfatterMedlemsavgift. Medlemsavgiften skal dekke publiseringskostnadene til deltagende tidsskrifter.
Kvalifiserte forfattereAlle forfattere.
Artikkeltyper dekketAlle artikler.
Tilgjengelige lisenserCreative Commons CC BY er anbefalt.
Hva må du gjøre?
Tidsskrifter inkludert11 tidsskrifter innen 'high energy physics'
Annen informasjonMer informasjon finnes på SCOAP3 sine nettsider


Springer/Nature

Avtalens varighet1.2.2024 – 31.12.2024
Avtalen omfatterPubliseringsavgifter (APC) for NTNU og St. Olavs hospital.
Publiseringsavgifter (APC) for NTNU i SpringerOpen (inkl BioMed Central), Nature- og Palgrave-tidsskrifter.
Kvalifiserte forfattereKorresponderende forfattere tilknyttet NTNU eller St. Olavs hospital.
Korresponderende forfattere tilknyttet NTNU (OA-tidsskrifter).
Artikkeltyper dekketFagfellevurderte forskningsartikler som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden.
Tilgjengelige lisenserCreative Commons CC BY er anbefalt. Forlaget tilbyr også andre lisenser, men disse er ikke godkjent under Plan S og/eller de nye kontraktene til Norges forskningsråd.
Hva må du gjøre?Oppgi NTNU eller St. Olavs hospital som institusjon gjennom Springer sin publiseringsprosess (PowerPoint-fil). Bruk din ntnu.no- eller stolav.no-epostadresse.
Tidsskrifter inkludertCa 2 170 abonnementstidsskrifter fra Springer Nature og ca 600 OA-tidsskrifter fra forlaget
Annen informasjonMer informasjon finnes på Springer sine nettsider og openscience.no


Taylor & Francis

Avtalens varighet1.1.2024 – 31.12.2024
Avtalen omfatterPubliseringsavgifter (APC) og lesetilgang for NTNU og St. Olavs hospital i forlagets abonnementstidsskrifter.
Publiseringsavgifter (APC) for NTNU i forlagets OA-tidsskrifter.
Kvalifiserte forfattereKorresponderende forfattere tilknyttet NTNU eller St. Olavs hospital (abonnementstidsskrifter).
Korresponderende forfattere tilknyttet NTNU (OA-tidsskrifter).
Artikkeltyper dekketFagfellevurderte forskningsartikler som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden (‘Original research articles’).
Tilgjengelige lisenserCreative Commons CC BY er anbefalt. Forlaget tilbyr også andre lisenser, men disse er ikke godkjent under Plan S og/eller de nye kontraktene til Norges forskningsråd.
Hva må du gjøre?Oppgi NTNU eller St. Olavs hospital som institusjon gjennom T&F sin publiseringsprosess. Bruk din ntnu.no- eller stolav.no-epostadresse.
Tidsskrifter inkludertAbonnementstidsskrifter fra T&F (Excel-fil)
OA-tidsskrifter fra T&F (Excel-fil)
Annen informasjonMer informasjon finnes på T&F sine nettsider og openscience.no


Wiley

Avtalens varighet1.1.2024 – 31.12.2024
Avtalen omfatterPubliseringsavgifter (APC) og lesetilgang for NTNU og St. Olavs hospital i forlagets abonnementstidsskrifter.
Publiseringsavgifter (APC) for NTNU i Wileys og Hindawis OA-tidsskrifter.
Kvalifiserte forfattereKorresponderende forfattere tilknyttet NTNU eller St. Olavs hospital (abonnementstidsskrifter).
Artikkeltyper dekketFagfellevurderte forskningsartikler som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden (‘primary research’ eller ‘review article’).
Tilgjengelige lisenserCreative Commons CC BY er anbefalt. Forlaget tilbyr også andre lisenser, men disse er ikke godkjent under Plan S og/eller de nye kontraktene til Norges forskningsråd.
Hva må du gjøre?Oppgi NTNU eller St. Olavs hospital som institusjon og bruk din ntnu.no- eller stolav.no-epostadresse gjennom Wileys publiseringsprosess (PDF-fil).
Tidsskrifter inkludertWileys abonnementstidsskrifter (Excel-fil) og Wiley og Hindawis OA-tidsskrifter (Excel-fil)
Annen informasjonMer informasjon finnes på Wileys nettsider og openscience.no


Kontakt

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket